Λέξεις-κλειδιά

*Ψάχνει στους τίτλους των αγγελιών εργασίας και στους πρώτους 150 χαρακτήρες.

Περιοχή

Εταιρία:
CAVO TAGOO
Ημερομηνία Δημοσίευσης:
04-05-22
Τύπος απασχόλησης:
Εποχιακή
Κωδικός θέσης εργασίας:
Κατηγορία εργασίας:
Στελέχη Ξενοδοχειακών Μονάδων
Περιοχή εργασίας:
Δήμος Θήρας

Συντηρητής

Seeking for the season 2022

Συντηρητής (Santorini)

Αποστολή Θέσης:

Η Προληπτική συντήρηση του εξοπλισμού και η διόρθωση δυσλειτουργιών-βλαβώντων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του ξενοδοχείου, καθώς και νέων κατασκευών ή βελτιώσεων των υφιστάμενων εγκαταστάσεων σύμφωνα με τις εντολές του Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών με γνώμονα την αποτελεσματική και ασφαλή λειτουργία τους σύμφωνα με την πολιτική και τους στόχους της εταιρείαςγια την επίτευξη της απρόσκοπτης λειτουργίας του εξοπλισμού.

Κύρια Καθήκοντα:

Ο κατάλληλος υποψήφιος:

Υλοποιεί το πρόγραμμα της προληπτικής συντήρησης βάση των οδηγιών του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών

 • Επεμβαίνει άμεσα στις καθημερινές δυσλειτουργίες – βλάβες των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του ξενοδοχείου και τις επιδιορθώνει με τρόπο που να αποκαθίσταται η αποτελεσματική και ασφαλής λειτουργία τους.
 • Ενημερώνει άμεσα τον Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών σε περιπτώσεις που κρίνει ότι υπάρχουν επισφαλείς καταστάσεις και προτείνει δράσεις για την αποτελεσματική αντιμετώπισή τους
 • Παρακολουθεί και ελέγχει την τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας και αναφέρει οποιεσδήποτε αποκλίσεις στον Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών
 • Είναι υπεύθυνος για την τάξη και καθαριότητα των ηλεκτρολογικομηχανικών εγκαταστάσεων του ξενοδοχείου
 • Συνεργάζεται στενά με τους Υπεύθυνους Προϊσταμένους όλων των τμημάτων, ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή και χωρίς καθυστερήσεις λειτουργία των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων
 • Φροντίζει για την άριστη διατήρηση όλων των μέσων που του παρέχει η εταιρεία (εργαλεία, φόρμες, μέσα ατομικής προστασίας, όργανα μέτρησης και ελέγχου κ.ο.κ.). Ελέγχει καθημερινά την ύπαρξη, τη σωστή χρήση και την ασφαλή φύλαξή τους
 • Συμπληρώνει λεπτομερώς όλα τα απαραίτητα έντυπα τεκμηρίωσης των εργασιών που υλοποιεί και των ανταλλακτικών ή μέσων που χρησιμοποιεί
 • Λαμβάνει ενεργό μέρος στην επιλογή των ηλεκτρολογικώνυλικών και ανταλλακτικών σε συνεργασία με τον Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών
 • Εκτελεί κάθε άλλη εργασία (Project) που του αναθέτει ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών (ειδικές αναθέσεις)

Ιδιότητες/Προσόντα:

Ο κατάλληλος υποψήφιος πρέπει να διαθέτει:

 • Ικανότητα ιεράρχησης και διαχείρισης προτεραιοτήτων
 • Οργανωτικότητα και αποτελεσματική διαχείριση χρόνου
 • Αναλυτική και συνδυαστική σκέψη
 • Ικανότητα διαχείρισης εναλλακτικών σχεδίων δράσης
 • Ευελιξία και ικανότητα εργασίας υπό πίεση

Γνωσιολογικό / Εμπειρία / Δεξιότητες:

 • Πτυχίο-πιστοποιητικό σχετικό με ηλεκτρολογία
 • 2ετή εμπειρία σε συστήματα ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σε ξενοδοχεία
 • Καλή γνώση αγγλικών
 • Επιθυμητές γνώσεις Η/Υ
 • Εκπαίδευση στην υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους εργασίας

​Η Εταιρεία Προσφέρει:

 • 7μηνη απασχόληση
 • Διαμονή
 • Σίτιση στην βάρδια
 • Συνεχή υποστήριξη, ανάπτυξη και εκπαίδευση.
 • Ανταγωνιστικές Αποδοχές αναλογούντος προσόντων
 • Προοπτικές εξέλιξης σύμφωνα με τα αποτελέσματα.

...

[Για να στείλετε το βιογραφικό σας, κάντε κλικ εδώ.]

Copyright ©2016-2022 skywalker.gr