Λέξεις-κλειδιά

*Ψάχνει στους τίτλους των αγγελιών εργασίας και στους πρώτους 150 χαρακτήρες.

Περιοχή

Εταιρία:
UNILENS
Ημερομηνία Δημοσίευσης:
03-02-23
Τύπος απασχόλησης:
Πλήρης Απασχόληση
Κωδικός θέσης εργασίας:
Κατηγορία εργασίας:
Μηχανικοί
Παραγωγή
Περιοχή εργασίας:
Δήμος Αθηναίων

Υπεύθυνος Μηχανολόγος Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης

Η εταιρία Unilens, μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες στον οπτικό κλάδο στην Ελλάδα, με εμπειρία 50 ετών και με ηγετικά προϊόντα όπως Unilens και Hoya, για το Tμήμα Παραγωγής της με έδρα την Αθήνα επιθυμεί να προσλάβει:

Υπεύθυνο Μηχανολόγο Μηχανικό Παραγωγής & Διοίκησης

Καθήκοντα

 • Διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τμημάτων παραγωγής και λειτουργιών διασφάλισης της ποιότητας
 • Προγραμματισμός παραγωγής, ελλείψεων προϊόντων σε συνεργασία με τη διοίκηση
 • Τακτικός έλεγχος της ποιότητας των προϊόντων και αναζήτηση νέων προμηθευτών
 • Έλεγχος λειτουργικών δαπανών και διαχείριση των κοστολογικών στοιχείων της παραγωγής
 • Σχεδιασμός και διοίκηση συστημάτων και εγκαταστάσεων παραγωγής
 • Βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων παραγωγικής διαδικασίας και λοιπών τμημάτων
 • Αντιμετώπιση έκτακτων προβλημάτων π.χ. βλάβες μηχανημάτων
 • Συμμετοχή στην οργάνωση και διεξαγωγή παρουσιάσεων και εκθέσεων της εταιρίας
 • Ανάλυση της αγοράς και του ανταγωνισμού
 • Διατύπωση προτάσεων για αλλαγές και αναπροσαρμογή του τιμοκαταλόγου της εταιρίας
 • Διασφάλιση συμμόρφωσης με τους κανονισμούς υγιεινής και ασφάλειας

Επιθυμητά προσόντα

 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον (5) πέντε ετών σε αντίστοιχη θέση ευθύνης σε Τμήμα Παραγωγής καλά οργανωμένης βιομηχανικής εταιρίας
 • Πτυχίο ΑΕΙ Τμήματος Μηχανολόγων ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή συναφούς ειδικότητας
 • Άριστη γνώση διαχείρισης παραγωγής και συντήρησης σε βιομηχανική μονάδα με process engineering
 • Καλή γνώση χειρισμού MRP λογισμικού
 • Γνώση των προτύπων ποιότητας (ISO) και των κανονισμών υγείας και ασφάλειας
 • Δυνατότητα ταξιδιών στο εξωτερικό
 • Ανεπτυγμένες ικανότητες, επικοινωνίας και οργάνωσης
 • Ικανότητα διαχείρισης και παρακίνησης ανθρώπινου δυναμικού
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, επίπεδο Proficiency
 • Πολύ καλή γνώση εφαρμογών MS Office

Η εταιρία προσφέρει:

 • ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης σε μια δυναμική εταιρία
 • συνεχή εταιρική εκπαίδευση στον χώρο της οπτικής και της τεχνολογίας
 • ευχάριστο και φιλικό εργασιακό περιβάλλον

Αν ενδιαφέρεστε να αξιοποιήσετε και να αναπτύξετε τις ικανότητες και τα ταλέντα σας στην εταιρία μας, μπορείτε να στείλετε το βιογραφικό σας.

Για όλα τα βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Η εταιρία Unilens θα επικοινωνήσει μόνο με όσους υποψηφίους πληρούν τα παραπάνω κριτήρια.

[Για να στείλετε το βιογραφικό σας, κάντε κλικ εδώ.]

Copyright ©2016-2023 skywalker.gr