...
...
...

Λέξεις-κλειδιά

*Ψάχνει στους τίτλους των αγγελιών εργασίας και στους πρώτους 150 χαρακτήρες.

Περιοχή

Εταιρία:
PARAMETROS GROUP
Ημερομηνία Δημοσίευσης:
14-01-22
Τύπος απασχόλησης:
Πλήρης
Κωδικός θέσης εργασίας:
WQA202201
Κατηγορία εργασίας:
Παραγωγή
Περιοχή εργασίας:
Νομός Αττικής

Υπεύθυνος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων και Διασφάλισης Ποιότητας

O όμιλος εταιριών Parametros Group, με έδρα τα Άνω Λιόσια Αττικής και σημαντική παρουσία στην ελληνική αγορά, τόσο στην παραγωγή και διάθεση τροφίμων όσο και στην αποθήκευση και διακίνηση τροφίμων, επιθυμεί να προσλάβει:

Υπεύθυνο Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων και Διασφάλισης Ποιότητας

για τις εταιρίες του Freshways, Parametros Logistics & Παράμετρος Μεταφορική.

 

Κύριες αρμοδιότητες – περιγραφή θέσης

Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων και Διασφάλισης Ποιότητας είναι αρμόδιος για τη συνεχή & αποτελεσματική λειτουργία, καθώς και για τη βελτίωση των Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων και Διασφάλισης Ποιότητας των εταιριών του ομίλου.

 • Έλεγχοι τήρησης διαδικασιών λειτουργίας εγκεκριμένων από τη διοίκηση, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000 καθώς και ιδιωτικά πρότυπα πελατών
 • Σύνταξη διαδικασιών λειτουργίας βάσει νέων απαιτήσεων ή ως μέρος διορθωτικών ενεργειών και παρακολούθηση τήρησης αυτών
 • Τακτικοί εσωτερικοί έλεγχοι για την επιβεβαίωση εφαρμογής των διαδικασιών και σύνταξη σχετικών αναφορών προς τη διοίκηση, παρακολούθηση των διορθωτικών ενεργειών επίλυσης εντοπισμένων αποκλίσεων
 • Παρακολούθηση κείμενης νομοθεσίας περί τροφίμων και εναρμόνιση της εταιρίας με αυτή
 • Υλοποίηση εκπαίδευσης προσωπικού ανά τμήμα, τόσο οργανωμένα όσο και εν ώρα εργασίας
 • Διαχείριση παραπόνων πελατών, λήψη και παρακολούθηση υλοποίησης διορθωτικών ενεργειών
 • Έλεγχος προμηθευτών και αξιολόγηση αυτών, καθώς επίσης και των τεχνικών προδιαγραφών των προμηθευόμενων α’ και β’ υλών
 • Έλεγχοι τήρησης προδιαγραφών α' υλών, υλικών συσκευασίας και τελικών προϊόντων
 • Σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών και των ετικετών των παραγομένων προϊόντων
 • Συμμετοχή στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη νέων προϊόντων και βελτίωση των υφισταμένων

Απαιτούμενα προσόντα

 • Πτυχίο ΑΕΙ Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σε διασφάλιση ποιότητας και διαχείριση ασφάλειας τροφίμων, κατά προτίμηση από ευρωπαϊκή χώρα
 • Επιθυμητή εργασιακή εμπειρία 3 ετών σε αντίστοιχη θέση σε εταιρία τροφίμων
 • Κατανόηση διεθνών προτύπων ασφάλειας τροφίμων (IFS, BRC) θα εκτιμηθεί.
 • Χειρισμός Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, πολύ καλή γνώση προγραμμάτων MS Office, γνώση χειρισμού συστημάτων ERP (θα εκτιμηθεί)
 • Άριστη γνώση αγγλικών
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Κάτοχος μεταφορικού μέσου

Προφίλ υποψηφίου

 • Υψηλή ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, τόσο με όλα τα τμήματα όσο και με τους πελάτες
 • Δυνατότητα εργασίας σε απαιτητικό περιβάλλον υπό πίεση και εντός συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησης έργων
 • Εργατικότητα, αξιοπιστία, ευελιξία και συνέπεια
 • Ικανότητα διαχείρισης πολλαπλών καθηκόντων και θέσπισης προτεραιοτήτων για την αποτελεσματικότερη εκτέλεση αυτών
 • Προσαρμοστικότητα και ευελιξία

Παροχές

 • Σύγχρονο & φιλικό περιβάλλον εργασίας
 • Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης
 • Διαρκής εκπαίδευση
 • Αποδοχές ανάλογα με τα προσόντα

 

Αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

[Για να στείλετε το βιογραφικό σας, κάντε κλικ εδώ.]

με τον κωδικό QA202201.

Copyright ©2016-2022 skywalker.gr