Λέξεις-κλειδιά

*Ψάχνει στους τίτλους των αγγελιών εργασίας και στους πρώτους 150 χαρακτήρες.

Περιοχή

Εταιρία:
SIKA HELLAS ΑΒΕΕ
Ημερομηνία Δημοσίευσης:
17-03-23
Τύπος απασχόλησης:
Πλήρης Απασχόληση
Κωδικός θέσης εργασίας:
Υπεύθυνος εργαστηρίου Ποιοτικού Ελέγχου
Κατηγορία εργασίας:
Παραγωγή
Έρευνα & Ανάπτυξη
Περιοχή εργασίας:
Δήμος Διονύσου

Υπεύθυνος Εργαστηρίου Ποιοτικού Ελέγχου - Κρυονέρι

Η Sika Hellas ABEE αναζητά

Υπεύθυνο Εργαστηρίου Ποιοτικού Ελέγχου

για εργασία στο Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) και Ποιοτικού Ελέγχου
(QC) στις εγκαταστάσεις της στο Κρυονέρι Αττικής.

Eργασιακά καθήκοντα

 • Χρήση εργαστηριακών συσκευών (τιτλοδότες, FTIR, UV, solids κ.λπ.)
 • Εκτέλεση μεθόδων ποιοτικού ελέγχου Α' Υλών και τελικών προϊόντων
 • Καθημερινή συντήρηση και ενημέρωση ηλεκτρονικών αρχείων ποιοτικού ελέγχου
 • Αξιολόγηση αποτελεσμάτων ποιοτικού ελέγχου και άμεση απόκριση σε διορθωτικές ενέργειες στην παραγωγή
 • Καταχώριση εργαστηριακών δεδομένων σε υπολογιστικά worksheets
 • Συντήρηση και ενημέρωση αρχείων πιστοποίησης (ISO, FPC κ.λπ.)
 • Συντήρηση και βαθμονόμηση εργαστηριακών συσκευών και τήρηση των σχετικών αρχείων
 • Ευθύνη για τη σωστή εφαρμογή των πειραματικών οδηγιών και τη σωστή συμπλήρωση
  των συνοδευτικών εντύπων
 • Τηρούνται αυστηροί κανόνες ασφαλείας και υγιεινής, απαραίτητη η μέριμνα για την τάξη και
  την καθαριότητα στους χώρους εργασίας

Εμπειρία

 • Ο ιδανικός υποψήφιος θα έχει σχετική εμπειρία από εργασιακό περιβάλλον όπως εργαστήρια δοκιμών και ποιοτικού ελέγχου δομικών υλικών, εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου σε εταιρίες παραγωγής σκυροδέματος ή σε εργοτάξια
 • Απόφοιτοι Τμήματος Χημικών Μηχανικών ή Χημικού, που έχουν εργαστεί στο αντικείμενο των δομικών υλικών

Απαραίτητα προσόντα

Α) Τυπικά

 • Χημικός μηχανικός ή χημικός
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Απαραίτητη η εργασιακή εμπειρία στον χώρο, από 2 έως το πολύ 5 έτη

Β) Φυσικά

 • Εργατικότητα: όρεξη για δουλειά, προθυμία και επιδεξιότητα
 • Προσαρμοστικότητα, ευστροφία και γρήγορη εξοικείωση με νέο περιβάλλον εργασίας
 • Μεθοδικότητα, τάξη, οργάνωση
 • Συνεργατικό πνεύμα

Προσφέρουμε:

 • μόνιμη εργασία αορίστου χρόνου, πλήρους απασχόλησης
 • ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών
 • ιδιωτική περίθαλψη
 • δυνατότητα εξέλιξης
 • δυναμικό εργασιακό περιβάλλον

Ειδική επισήμανση

 • Θα προτιμηθούν οι κάτοικοι βόρειας/βορειοανατολικής Αττικής.
 • Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

[Για να στείλετε το βιογραφικό σας, κάντε κλικ εδώ.]

Για τη θέση «Υπεύθυνος εργαστηρίου Ποιοτικού Ελέγχου»

Copyright ©2016-2023 skywalker.gr