Λέξεις-κλειδιά

*Ψάχνει στους τίτλους των αγγελιών εργασίας και στους πρώτους 150 χαρακτήρες.

Περιοχή

Εταιρία:
ADECCO HR
Ημερομηνία Δημοσίευσης:
29-07-21
Τύπος απασχόλησης:
Πλήρης
Κωδικός θέσης εργασίας:
JN -072021-48941
Κατηγορία εργασίας:
Πωλήσεις
Περιοχή εργασίας:
Νομός Αττικής

Υπεύθυνος Διαγωνισμών Δημοσίου (Αττική)

Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, πολυεθνικής εταιρίας στο χώρο των ιατρικών αναλωσίμων, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:

Υπεύθυνος Διαγωνισμών Δημοσίου

(Αττική)

Περιγραφή θέσης:

 • Προετοιμασία και διαχείριση των διαγωνιστικών διαδικασιών
 • Οργάνωση και διαχείριση των απαραίτητων δικαιολογητικών των υποψήφιων
 • Παρακολούθηση των ηλεκτρονικών συστημάτων αναζήτησης προκηρύξεων
 • Έλεγχος των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών
 • Παρακολούθηση της εκτέλεσης ενεργειών μέσω ΕΣΗΔΗΣ

Προφίλ υποψηφίου:

 • Απόφοιτος/η ΤΕΙ / ΑΕΙ
 • Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον δυο (2) ετών σε τμήμα διαγωνισμών
 • Πολύ καλή γνώση της πλατφόρμας διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office. Γνώση SAP θα θεωρηθεί προσόν.
 • Οργανωτικότητα και άριστη ικανότητα τήρησης χρονοδιαγραμμάτων
 • Υψηλές επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας

Παροχές εταιρίας:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Δυναμικό εργασιακό περιβάλλον

Για υποβολή βιογραφικού σημειώματος παρακαλούμε, πατήστε εδώ: [Για να στείλετε το βιογραφικό σας, κάντε κλικ εδώ.]

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων, θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Για περισσότερες θέσεις εργασίας, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco, προτείνεται η χρήση του Google Chrome.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Copyright ©2016-2021 skywalker.gr