Λέξεις-κλειδιά

*Ψάχνει στους τίτλους των αγγελιών εργασίας και στους πρώτους 150 χαρακτήρες.

Περιοχή

Εταιρία:
Coca-Cola 3E
Ημερομηνία Δημοσίευσης:
04-05-22
Τύπος απασχόλησης:
Πλήρης
Κωδικός θέσης εργασίας:
Κατηγορία εργασίας:
Logistics
Περιοχή εργασίας:
Δήμος Τανάγρας

Χειριστής Περονοφόρου - Σχηματάρι

...

H εταιρία αναζητά χειριστές ανυψωτικού περονοφόρου. Ο χειριστής περονοφόρου είναι υπεύθυνος για την αποτελεσματική μετακίνηση και τοποθέτηση προϊόντων και πρώτων υλών εντός και εκτός της αποθήκης. Χειρίζεται το ανυψωτικό μηχάνημα σύμφωνα με τις διαδικασίες και τους κανονισμούς της εταιρίας, διατηρώντας ένα καθαρό και ασφαλές περιβάλλον εργασίας.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες υποψήφιους
 • Αποδεικτικό τουλάχιστον δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 • Άδεια Χειριστή Περονοφόρου κατηγορίας 2 (2.7, 2.8) Ομάδα Β’ ή Αναγγελία Βοηθού χειριστή περονοφόρου για κατηγορία 2 (2.7, 2.8) Ομάδα Β’
 • Εμπειρία σε χειρισμό ανυψωτικού περονοφόρου με ηλεκτρικό κινητήρα ή κινητήρα εσωτερικής καύσης και τουλάχιστον 6 μήνες προϋπηρεσία σε εργασίες αποθήκης - βιομηχανικό περιβάλλον
 • Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες, που συμπεριλαμβάνουν νυχτερινές βάρδιες, αργίες και Σαββατοκύριακα

Επιθυμητά προσόντα:

 • Άδεια Χειριστή Περονοφόρου κατηγορίας 2 (2.7, 2.8) Ομάδα Α’ θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα.
 • Εμπειρία σε χρήση ηλεκτροκίνητου περονοφόρου τύπου Reach Truck
 • Γνώσεις Η/Υ, ικανότητα χρήσης SAP W2 και εφαρμογών MLS και WMS
 • Γνώση της αγγλικής γλώσσας θα εκτιμηθεί.

Κύριες αρμοδιότητες:

 • Εκτελεί ένα εύρος εργασιών στην αποθήκη όπως φόρτωση, εκφόρτωση και αποθήκευση έτοιμων προϊόντων, πρώτων υλών και υλικών συσκευασίας.
 • Τροφοδοσία των γραμμών παραγωγής με τα απαραίτητα υλικά και μετακίνηση παλετών ετοίμου προϊόντος στους χώρους αποθήκευσης
 • Χρήση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού (scanner) σε κάθε βήμα μετακίνησης των προϊόντων
 • Υποστηρίζει και συντηρεί την ασφάλεια και καθαριότητα του χώρου αποθήκης και εκτελεί την εργασία του με τρόπο που προάγει την ασφάλεια.
 • Διασφαλίζει την ακριβή και χωρίς φθορά διαχείριση των αγαθών.
 • Ακολουθεί τις διαδικασίες και αναφέρει τις τυχόν φθορές.
 • Διασφαλίζει πως ο εξοπλισμός που χρησιμοποιεί διατηρείται σε εξαιρετική κατάσταση και λειτουργεί σύμφωνα με τα πρότυπα ασφάλειας της εταιρίας.
 • Χειρίζεται το περονοφόρο με βάση τους εσωτερικούς κανονισμούς της εταιρίας.
 • Διασφαλίζει άριστο επίπεδο συνεργασίας με όλους τους εσωτερικούς - εξωτερικούς συνεργάτες και συναδέλφους.
 • Συνεχή συμμετοχή σε βελτιώσεις διαχείρισης υλικών και ροής αγαθών.
 • Αναγνωρίζει, αναφέρει και υποβάλλει προτάσεις βελτίωσης σχετικά με κινδύνους υγείας και ασφάλειας, περιβαλλοντικές επιπτώσεις και βελτίωση της παραγωγικότητας και του κόστους.

Η Coca-Cola Hellenic προσφέρει ίσες ευκαιρίες καριέρας σε όλους. Θα διαχειριστούμε την αίτησή σας με απόλυτη εχεμύθεια, σύμφωνα με τη νομοθεσία προστασίας προσωπικών δεδομένων. Σε περίπτωση που απαιτηθούν συστάσεις, θα ζητηθούν μόνο εφόσον λάβουμε τη δική σας έγκριση​

[Για να στείλετε το βιογραφικό σας, κάντε κλικ εδώ.]

Copyright ©2016-2022 skywalker.gr