Λέξεις-κλειδιά

*Ψάχνει στους τίτλους των αγγελιών εργασίας και στους πρώτους 150 χαρακτήρες.

Περιοχή

Εταιρία:
Modus & Amplio
Ημερομηνία Δημοσίευσης:
27-01-23
Τύπος απασχόλησης:
Πλήρης Απασχόληση
Κωδικός θέσης εργασίας:
Κατηγορία εργασίας:
Οικονομικά
Περιοχή εργασίας:
Δήμος Αθηναίων

Υπεύθυνος Λογιστηρίου - Αθήνα

Ξενοδοχειακή Α.Ε. στην Αθήνα επιθυμεί να προσλάβει

Υπεύθυνο Λογιστηρίου

Αρμοδιότητες - Καθήκοντα:

 • Συντονισμό, διαχείριση και παρακολούθηση του λογιστηρίου
 • Συμφωνία εμπορικού/λογιστικής
 • Υποβολή δηλώσεων ενδοκοινοτικών παραδόσεων και αγορών, ΦΠΑ, παρακρατούμενων φόρων ΦΜΥ και παρακολούθηση διαδικασιών My Data
 • Έκδοση μηνιαίων αναφορών ελέγχου δαπανών και εταιρικής πληροφόρησης (Reports) όπως budget και forecasting
 • Συνεργασία με τα τμήματα της εταιρείας
 • Συνεργασία με εξωτερικούς ελεγκτές και συνεργάτες
 • Συμμετοχή στην κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων
 • Αναφορά στον Οικονομικό Διευθυντή και το Δ.Σ.

Προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ – ΤΕΙ–ΙΕΚ Λογιστικήςή Οικονομικών
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 10 ετώνσε λογιστήριο ή λογιστικό γραφείο
 • Γνώσεις εργατικών και ασφαλιστικών
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ και προγραμμάτων Ms Office
 • Θετική συμπεριφορά και ομαδικό πνεύμα
 • Οργάνωση και εχεμύθεια
 • Επαρκής γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ (MS Office)

Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα:

 • Γνώσεις ξενοδοχειακών προγραμμάτων PMS
 • Προϋπηρεσία στον ξενοδοχειακό κλάδο
 • Εμπειρία σε παρακολούθηση κατασκευαστικών έργων
 • Γνώσεις μισθοδοσίας και ασφαλιστικής νομοθεσίας
 • Σύνταξη συμφωνητικών συνεργασίας
 • Άριστη γνώση ΕΛΠ, ΦΠΑ , ΦΜΥ, ΚΦΑΣ, φορολογίας εισοδήματος ΝΠ
 • Άριστη γνώση και ευχέρεια χειρισμού Η/Υ και συστημάτων ERP
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Δικαίωμα υπογραφής Α’ τάξης
 • Office Suite

Παροχές και προνόμια στελέχους:

 • Πακέτο αποδοχών με Bonus επίτευξης στόχων του τμήματος
 • Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης σε Ελλάδα και εξωτερικό
 • Δυνατότητα περαιτέρω επιμόρφωσης & εκπαίδευσης στο αντικείμενο εργασίας
 • Σταθερό περιβάλλον εργασίας

Οι υποψήφιοι-ες που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις, όπως αποστείλουν
πλήρες βιογραφικό σημείωμα στην ακόλουθη διεύθυνση.

[Για να στείλετε το βιογραφικό σας, κάντε κλικ εδώ.]

Copyright ©2016-2023 skywalker.gr