Λέξεις-κλειδιά

*Ψάχνει στους τίτλους των αγγελιών εργασίας και στους πρώτους 150 χαρακτήρες.

Περιοχή

Εταιρία:
TESCOM HELLAS
Ημερομηνία Δημοσίευσης:
28-12-21
Τύπος απασχόλησης:
Πλήρης
Κωδικός θέσης εργασίας:
Κατηγορία εργασίας:
Προμήθειες - Αγορές
Περιοχή εργασίας:
Δήμος Μοσχάτου-Ταύρου

Υπεύθυνος Προμηθειών

Η Tescom Hellas δραστηριοποιείται στον τομέα προώθησης, εγκατάστασης και υποστήριξης ολοκληρωμένων λύσεων ενέργειας και της δομημένης καλωδίωσης (UPS, RackCabinets, AVR, Inverters, Μπαταρίες, Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη, Υπηρεσίες).

Αναζητούμε Υπεύθυνο Προμηθειών για τον χειρισμό των λειτουργιών προμηθειών της εταιρείας. Ο επιτυχής υποψήφιος θα έχει την ικανότητα να αξιολογεί και να βελτιώνει τις δραστηριότητες μας σχετικά με τις προμήθειες αναλύοντας τα έξοδα της εταιρείας, τις συνεργασίες με προμηθευτές και τις νέες δυνατότητες.

Περιγραφή καθηκόντων:

 • Διαχείριση του χαρτοφυλακίου προμηθειών της εταιρείας, διασφαλίζοντας διαφάνεια των εξόδων
 • Δημιουργία και υλοποίηση αποτελεσματικών στρατηγικών προμηθειών και διαχείρισης κατηγοριών
 • Ανάλυση και υπολογισμός κόστους εφοδιασμού και πρόταση μεθόδων για τη μείωση των δαπανών
 • Επινόηση στρατηγικών διαπραγμάτευσης και διασφάλιση επικερδών συμφωνιών
 • Βελτιστοποίηση των διαδικασιών προμηθειών με σκοπό την επίτευξη μέγιστης αποδοτικότητας
 • Συνεργασία με συνεργάτες προκειμένου να διασφαλιστεί η συμφωνία αναφορικά με όρους και διαδικασίες
 • Έρευνα και πρόβλεψη μεταβολών της διαπραγματευτικής δύναμης των προμηθευτών
 • Διεξαγωγή αναλύσεων κόστους και σεναρίων, και συγκριτικών αξιολογήσεων
 • Εκτίμηση κινδύνων έξοδα και διαθεσιμότητα και εφαρμογή τεχνικών ελαχιστοποίησης αυτών
 • Ανεύρεση και συνεργασία νέων προμηθευτές
 • Καθορισμός της ποσότητας και του χρόνου των παραδόσεων

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Απαραίτητο πτυχίο πανεπιστημίου στη διαχείριση αλυσίδας προμηθειών, τα logistics ή τη διοίκηση επιχειρήσεων
 • Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας
 • Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία ως υπεύθυνος προμηθειών τουλάχιστον 4ωνετών σε προμήθειες από το εξωτερικό
 • Εξοικείωση με ERP (η εμπειρία σε SOFT1 θα αξιολογηθεί θετικά)
 • Άριστη γνώση του Microsoft Office
 • Κατανόηση της δυναμικής της αγοράς και ορθή επιχειρηματική κρίση
 • Εξαιρετικές ηγετικές δεξιότητες και δεξιότητες διαχείρισης έργου
 • Ικανότητα διαπραγμάτευσης και διατήρησης σχέσεων δικτύωσης
 • Εξοικείωση με τους αριθμούς και τη συλλογή, ανάλυση και ερμηνεία δεδομένων
 • Ορθή κρίση και ικανότητα λήψης αποφάσεων που θα ωφελήσουν την εταιρεία
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες

Η εταιρεία παρέχει:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Εκπαίδευση
 • Ετήσιο Bonus επίτευξης στόχων
 • Φιλικό περιβάλλον
 • Ευχάριστο και ασφαλή χώρο εργασίας

[Για να στείλετε το βιογραφικό σας, κάντε κλικ εδώ.]

Copyright ©2016-2022 skywalker.gr