Λέξεις-κλειδιά

*Ψάχνει στους τίτλους των αγγελιών εργασίας και στους πρώτους 150 χαρακτήρες.

Περιοχή

Υπεύθυνος Τμήματος Πιστοποιήσεων Συστημάτων Διαχείρισης

Εταιρία
ΕΛΙΝΠ
Ημερομηνία Δημοσίευσης
11-05-22
Περιοχή εργασίας
Νομός Αττικής
Κατηγορία εργασίας
Διοικητικά
Τύπος απασχόλησης
Πλήρης
Κωδικός θέσης εργασίας
is5858

Ο φορέας πιστοποίησης με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΙΚΕ,
αναζητά ένα (1) έμπειρος στέλεχος για την κάλυψη της θέσης:

Υπεύθυνος Τμήματος Πιστοποιήσεων Συστημάτων Διαχείρισης

που υπάγεται στη Διεύθυνση Ποιότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν:

 • πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε αντικείμενο συναφές με την ποιότητα
 • τουλάχιστον δύο (2) έτη αποδεδειγμένης επαγγελματικής εμπειρίας σε φορέα πιστοποίησης σε Τμήμα Διαχείρισης Ποιότητας Οργανισμών (υποστήριξη, συμμετοχές σε επιθεωρήσεις από ή σε τρίτους)
 • εξοικείωση με σχήματα πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης (κατά ISO/IEC 17021 ή/και 17024)
 • άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ
 • άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας

Οι βασικές τους αρμοδιότητες αφορούν:

 • ανάπτυξη (σχεδίαση, υλοποίηση) και εφαρμογή νέων σχημάτων πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης βάσει διεθνών ή εθνικών προτύπων
 • έλεγχο των τεκμηριωμένων πληροφοριών στα Συστήματα Διαχείρισης των πελατών
 • συμμετοχή σε επιθεωρήσεις των Συστημάτων Διαχείρισης των πελατών
 • υποστήριξη του Συστήματος Διαχείρισης του Φορέα Πιστοποίησης: έλεγχος, παραγωγή και σύνταξη τεκμηριωμένων πληροφοριών σχετικών με τη διαδικασία πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης

Η εταιρία προσφέρει:

 • σταθερές μηνιαίες απολαβές
 • bonus επίτευξης στόχων
 • ευκαιρίες επαγγελματικής ανέλιξης

[Για να στείλετε το βιογραφικό σας, κάντε κλικ εδώ.]

Copyright ©2016-2022 skywalker.gr