...
...
...

Λέξεις-κλειδιά

*Ψάχνει στους τίτλους των αγγελιών εργασίας και στους πρώτους 150 χαρακτήρες.

Περιοχή

Εταιρία:
Com & Com
Ημερομηνία Δημοσίευσης:
21-12-21
Τύπος απασχόλησης:
Πλήρης
Κωδικός θέσης εργασίας:
Κατηγορία εργασίας:
Διοικητικά
Μηχανικοί
Περιοχή εργασίας:
Νομός Αττικής,
Νομός Θεσσαλονίκης

Σύμβουλος Τομέα Στρατηγικού Σχεδιασμού & Βιώσιμης Ανάπτυξης

Σύμβουλος Τομέα Στρατηγικού Σχεδιασμού & Βιώσιμης Ανάπτυξης

Η Αναπτυξιακή ΕΠΕ με διακριτικό τίτλο «Com&Com» αποτελεί εταιρία με πολυετή εμπειρία στα αναπτυξιακά και ευρωπαϊκά προγράμματα. Στα πλαίσια διεύρυνσης του τμήματος, αναζητά ένα (1) στέλεχος για τη θέση του Συμβούλου Στρατηγικού Σχεδιασμού και Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Αρμοδιότητες:

Υλοποίηση και διαχείριση έργων στρατηγικού σχεδιασμού και βιώσιμης ανάπτυξης

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Επιστήμης Μηχανικού (ενδεικτικά: Πολιτικός, Χωροτάκτης Πολεοδόμος, Αγρονόμος Τοπογράφος)
 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (κατεύθυνση: μεταφορών ή αστικής ανθεκτικότητας ή προστασία περιβάλλοντος ή διαχείριση έργων)
 • Τριετή (3) τουλάχιστον αποδεδειγμένη εμπειρία στο αντικείμενο του μηχανικού
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση χρήσης Η/Υ

Προσωπικά χαρακτηριστικά:

 • Οργανωτικές ικανότητες και προσοχή στη λεπτομέρεια, αναλυτική και συνδυαστική σκέψη
 • Επικοινωνιακές ικανότητες (γραπτός & προφορικός λόγος)
 • Ικανότητα εργασίας σε ομάδες και επίτευξης αποτελεσμάτων σε συνθήκες πίεσης
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες
 • Δίπλωμα οδήγησης

Παροχές:

 • Ελκυστικό πακέτο αποδοχών
 • Φιλικό, δημιουργικό και δυναμικό περιβάλλον εργασίας
 • Συνεχής εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης
 • Ευκαιρία μακροχρόνιας καριέρας

[Για να στείλετε το βιογραφικό σας, κάντε κλικ εδώ.]

Η θέση αφορά την κάλυψη αναγκών στα κεντρικά γραφεία της εταιρίας
στη Θεσσαλονίκη και στο υποκατάστημα της Αθήνας.

Copyright ©2016-2022 skywalker.gr