Λέξεις-κλειδιά

*Ψάχνει στους τίτλους των αγγελιών εργασίας και στους πρώτους 150 χαρακτήρες.

Περιοχή

Εταιρία:
REVOIL ΑΕ
Ημερομηνία Δημοσίευσης:
18-11-21
Τύπος απασχόλησης:
Πλήρης
Κωδικός θέσης εργασίας:
REV 73
Κατηγορία εργασίας:
Μηχανικοί
Περιοχή εργασίας:
Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης

Υπεύθυνος έργων ΑΠΕ (έδρα Βάρη)

Η εταιρία πετρελαιοειδών REVOIL ΑΕΕΠ  επιθυμεί να προσλάβει

Υπεύθυνο έργων ΑΠΕ (έδρα Βάρη)

(Κωδ. Θέσης REV 73)

Προφίλ εταιρίας:

Η REVOIL είναι εισηγμένη στο Χ.Α.Α., κατέχει μερίδιο αγοράς άνω του 10% με δίκτυο 530 πρατηρίων και στόχος της είναι η συνεχής ανάπτυξη με καινοτομία, πρωτοπορία και σεβασμό στον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον.

Κύριες Αρμοδιότητες:

 • Συνεργασία με μελετητές, εργολήπτες, προμηθευτές, με ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ, για τα έργα διασύνδεσης σταθμών ΑΠΕ
 • Παρακολούθηση και τήρηση προθεσμιών αιτήσεων και καταθέσεων λοιπών αδειολογικών εγγράφων, εξασφάλιση της ομαλής εξέλιξης της αδειοδοτικής διαδικασίας των έργων
 • Επικοινωνία με τις Δημόσιες Υπηρεσίες καθώς και με Θεσμικούς και ρυθμιστικούς φορείς για την προώθηση της αδειοδότησης των Έργων
 • Διενέργεια επί τόπου αυτοψιών σε θέσεις εγκατάστασης έργων ΑΠΕ ανά την Ελλάδα
 • Συμμετοχή σε όλα τα στάδια της διαδικασίας συμβάσεων των ηλεκτρολογικών έργων διασύνδεσης σταθμών ΑΠΕ με το ηλεκτρικό δίκτυο
 • Παρακολούθηση της λειτουργίας και έλεγχος της διαδικασίας συντήρησης του ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού των σταθμών ΑΠΕ
 • Παρακολούθηση των ιστοσελίδων των ΡΑΕ/ΑΔΜΗΕ/ΔΑΠΕΕΠ, των αναρτήσεων ΑΕΠΟ, των πράξεων χαρακτηρισμού, των αναρτήσεων στο Διαύγεια και οποιουδήποτε άλλου φορέα εμπλέκεται στην αδειοδότηση των ΑΠΕ
 • Παρακολούθηση της εφαρμογής του χρονοδιαγράμματος και του σχεδίου ενεργειών για τα έργα ΑΠΕ
 • Εύρεση και αξιολόγηση νέων ευκαιριών για ανάπτυξη έργων με βάση τα κριτήρια που θέτει η εταιρεία. Εύρεση κατάλληλης γης για ανάπτυξη έργων

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Ανώτατης ή Ανώτερης Σχολής (Μηχανολόγου/Ηλεκτρολόγου/Πολιτικού Μηχανικού)
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών στον χώρο ανάπτυξης έργων ΑΠΕ
 • Απαραίτητες γνώσεις σε θεσμικά και ρυθμιστικά θέματα των ΑΠΕ
 • Άριστη γνώση ηλεκτρολογικού σχεδίου
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (τεχνική ορολογία)
 • Άριστη γνώση Η/Υ (MS Office κ.λπ.)
 • Γνώση ηλεκτρονικού σχεδίου autocad
 • Ικανότητα επίλυσης τεχνικών προβλημάτων
 • Ικανότητα οργάνωσης, διαχείρισης χρονοδιαγραμμάτων και προθεσμιών
 • Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές και διαπροσωπικές δεξιότητες

Η εταιρία προσφέρει:

 • Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών
 • Ευκαιρίες ανάπτυξης
 • Ομαδικό πρόγραμμα νοσοκομειακής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης

[Για να στείλετε το βιογραφικό σας, κάντε κλικ εδώ.]

Copyright ©2016-2022 skywalker.gr