Λέξεις-κλειδιά

*Ψάχνει στους τίτλους των αγγελιών εργασίας και στους πρώτους 150 χαρακτήρες.

Περιοχή

Εταιρία:
WWF ΕΛΛΑΣ
Ημερομηνία Δημοσίευσης:
27-09-21
Τύπος απασχόλησης:
Πλήρης
Κωδικός θέσης εργασίας:
Κατηγορία εργασίας:
Διοικητικά
Επιστήμες
Περιοχή εργασίας:
Νομός Αττικής

Υπεύθυνος/η Ενεργειακής Πολιτικής

Υπεύθυνος/η Ενεργειακής Πολιτικής

Μοιράζεσαι μαζί μας το όραμα για απεξάρτηση της Ελλάδας από τα ορυκτά καύσιμα και τη βιώσιμη στροφή προς τις καθαρές πηγές ενέργειας; Αν ναι, ίσως είσαι ο επόμενος ή η επόμενη υπεύθυνος/η ενεργειακής πολιτικής της περιβαλλοντικής οργάνωσης WWF Ελλάς.

Περιγραφή θέσης:

Κύριες ευθύνες:

 • Σχεδιασμός και συντονισμός δράσεων που αφορούν την πολιτική για απεξάρτηση της Ελλάδας από τα ορυκτά καύσιμα με ταυτόχρονη στροφή προς την καθαρή ενέργεια και την ενεργειακή εξοικονόμηση
 • Συμμετοχή στην ομάδα κλίματος και ενέργειας του WWF Ελλάς με στόχο τη συνδιαμόρφωση της εθνικής στρατηγικής και των προγραμμάτων για την ενέργεια και το κλίμα
 • Συμμετοχή στην ευρωπαϊκή και τη διεθνή ομάδα του WWF για την ενέργεια με στόχο τη συνδιαμόρφωση της ευρωπαϊκής και διεθνούς στρατηγικής και των προγραμμάτων για την ενέργεια και το κλίμα
 • Διατύπωση κειμένων θέσης και παρεμβάσεων του WWF Ελλάς για την ενέργεια
 • Εκπροσώπηση της οργάνωσης σε συναντήσεις εργασίας, μέσα μαζικής επικοινωνίας, δημόσιες εκδηλώσεις και επιστημονικά συνέδρια
 • Συμμετοχή σε δράσεις περιβαλλοντικών οργανώσεων

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο συναφές με το αντικείμενο της ενέργειας, της αγοράς ενέργειας ή της ενεργειακής πολιτικής
 • Γνώση και κατανόηση των προκλήσεων και των ευκαιριών του ενεργειακού μετασχηματισμού σε μία οικονομία μηδενικών εκπομπών
 • Άριστη επικοινωνία στην αγγλική γλώσσα, τόσο γραπτά όσο και προφορικά
 • Άριστη γνώση/χρήση υπολογιστή και άνεση στη λειτουργία σε ψηφιακό ή απομακρυσμένο περιβάλλον

Επιθυμητά προσόντα:

 • Εργασιακή εμπειρία σε επαγγελματικό περιβάλλον στο πεδίο της ενέργειας
 • Εργασιακή εμπειρία στον χώρο των μη κυβερνητικών οργανώσεων
 • Μεταπτυχιακός τίτλος συναφής με το ευρύτερο αντικείμενο της ενέργειας, του κλίματος ή του περιβάλλοντος
 • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση ευρωπαϊκού κράτους μέλους
 • Εμπειρία στη συγγραφή και ανάπτυξη χρηματοδοτικών προτάσεων

Εμπειρία και δεξιότητες:

 • Ικανότητα επικοινωνίας για σύνθετα ζητήματα με συναρπαστικό τρόπο, τόσο σε γραπτό όσο και προφορικό επίπεδο
 • Γνώση και κατανόηση των ευρωπαϊκών και εθνικών πολιτικών για την ενέργεια
 • Πνεύμα συνεργασίας και λειτουργία σε ομαδικό πλαίσιο, δείχνοντας σεβασμό στις ομάδες εργασίας
 • Ισχυρό εσωτερικό κίνητρο και ικανότητα για ποιοτικό προγραμματισμό του εργασιακού χρόνου και παράδοση αποτελεσμάτων σε στενά χρονικά περιθώρια και υπό απαιτητικές συνθήκες

Χαρακτηριστικά θέσης:

Η θέση εντάσσεται στο τμήμα πολιτικής, ενώ απαιτείται στενή και καλή συνεργασία με όλα τα τμήματα της οργάνωσης.

Αφορά πλήρη απασχόληση με έδρα στην Αθήνα. Απαιτεί αρκετά – και συχνά πολυήμερα - ταξίδια στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Πέραν των τακτικών αποδοχών και της κάλυψης των άμεσων εξόδων της εργασίας, παρέχεται επιπλέον ιδιωτική ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Διαδικασία αίτησης:

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν το βιογραφικό τους σημείωμα και μία συνοδευτική επιστολή

[Για να στείλετε το βιογραφικό σας, κάντε κλικ εδώ.] μέχρι και 30 Σεπτεμβρίου 2021.

Τόσο το βιογραφικό όσο και η συνοδευτική επιστολή πρέπει να υποβληθούν στα ελληνικά και στα αγγλικά και να καλύπτουν ξεκάθαρα όλα τα αντικείμενα που αναφέρονται παραπάνω σχετικά με το προφίλ του υποψήφιου.

Το WWF Ελλάς ακολουθεί την πολιτική των ίσων ευκαιριών. Όλοι οι υποψήφιοι αντιμετωπίζονται με ισότητα και σεβασμό ανεξαρτήτως φύλου, φυλής, εθνικής καταγωγής, οικογενειακής κατάστασης, κατάστασης υγείας, ηλικίας, αναπηρίας, σεξουαλικού προσανατολισμού, θρησκείας και πολιτικών πεποιθήσεων.

Copyright ©2016-2021 skywalker.gr