Λέξεις-κλειδιά

*Ψάχνει στους τίτλους των αγγελιών εργασίας και στους πρώτους 150 χαρακτήρες.

Περιοχή

Εταιρία:
UNITY FOUR
Ημερομηνία Δημοσίευσης:
16-12-21
Τύπος απασχόλησης:
Πλήρης
Κωδικός θέσης εργασίας:
AN01
Κατηγορία εργασίας:
Οικονομικά
Διοικητικά
Περιοχή εργασίας:
Νομός Αττικής

Στέλεχος Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών και Δημοσίων Συμβάσεων (για λογαριασμό μεγάλου συνεργαζόμενου οργανισμού)

Στέλεχος Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών και Δημοσίων Συμβάσεων
(για λογαριασμό μεγάλου συνεργαζόμενου οργανισμού)

H Andersen Greece, για λογαριασμό μεγάλου συνεργαζόμενου οργανισμού, ενδιαφέρεται για την κάλυψη θέσης Στελέχους διαχείρισης ηλεκτρονικών διαγωνισμών και δημοσίων συμβάσεων (κωδ.: AN01).

Απαραίτητα προσόντα:

  • Πτυχιούχος οικονομικής σχολής, Διοίκησης Επιχειρήσεων ή συναφούς αντικειμένου.
  • Κατ' ελάχιστον 1 έτους εμπειρία στη διαχείριση και διεξαγωγή ηλεκτρονικών διαγωνισμών και στις δημόσιες συμβάσεις.
  • Καλή γνώση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ για την παρακολούθηση της εκτέλεσης των συμβάσεων και της διεξαγωγής ηλεκτρονικών διαγωνισμών μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων.
  • Άριστη γνώση αγγλικών.
  • Ευχέρεια στον προφορικό και στον γραπτό λόγο.
  • Άριστη γνώση MS Office.
  • Προσοχή στη λεπτομέρεια, συνέπεια στην τήρηση χρονοδιαγραμμάτων.
  • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και σωστής διαχείρισης χρόνου.
  • Γνώση του νομικού πλαισίου για διαγωνιστικές διαδικασίες.

Εάν το προφίλ σου ταιριάζει στην παραπάνω θέση, μπορείς να στείλεις το βιογραφικό σου

[Για να στείλετε το βιογραφικό σας, κάντε κλικ εδώ.]

αναφέροντας τον κωδικό AN01.

Copyright ©2016-2022 skywalker.gr