Λέξεις-κλειδιά

*Ψάχνει στους τίτλους των αγγελιών εργασίας και στους πρώτους 150 χαρακτήρες.

Περιοχή

Εταιρία:
ERGOPLANNING
Ημερομηνία Δημοσίευσης:
13-10-21
Τύπος απασχόλησης:
Πλήρης
Κωδικός θέσης εργασίας:
Κατηγορία εργασίας:
Οικονομικά
Περιοχή εργασίας:
Δήμος Θεσσαλονίκης

Στέλεχος Οικονομικού Τμήματος

Η εταιρία ΕRGOPLANNING Ε.Π.Ε. δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών και υποστήριξη
επιχειρήσεων του αγροτικού και αγροβιομηχανικού χώρου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Η εταιρία επιθυμεί να προσλάβει:

Στέλεχος Οικονομικού Τμήματος

για τη στελέχωση της ομάδας του τμήματος λογιστηρίου – οικονομικών
της επιχείρησης στην έδρα της εταιρίας (Θεσσαλονίκη).

Αρμοδιότητες:

Ο/Η κάτοχος της θέσης του στελέχους οικονομικού τμήματος θα απασχολείται στο λογιστήριο της επιχείρισης και το αντικείμενο περιλαμβάνει την επικοινωνία με πελάτες και τα υπόλοιπα τμήματα της εταιρείας, την λογιστική παρακολούθηση των εταιρειών του ομίλου και την υποστήριξη των τμημάτων αναπτυξιακών προγραμμάτων.

Καθήκοντα:

 • Οργάνωση οικονομικού φακέλου έργων / τήρηση αρχείων
 • Διαχείριση συμβάσεων και συμφωνητικών
 • Τήρηση χρηματοοικονομικών στοιχείων έργων (λογαριασμοί, εισπράξεις, πληρωμές)
 • Καταχώριση και έλεγχος παραστατικών
 • Έκδοση και υποβολή καταστάσεων σε εφορία και οργανισμούς
 • Συμμετοχή στη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας (Ισολογισμοί)
 • Μέριμνα και έλεγχος ώστε να τηρούνται οι νόμοι και οι διατάξεις του φορολογικού κώδικα
 • Επαλήθευση / αντιστοίχιση δαπανών προγραμμάτων
 • Συμπλήρωση εκθέσεων τεκμηρίωσης δαπανών και δελτίων δήλωσης δαπανών
 • Σύνταξη πληροφοριακών πινάκων και εξαγωγή στοιχείων
 • Συμμετοχή σε ελέγχους επί των οικονομικών των έργων
 • Προφορική και γραπτή επικοινωνία με πελάτες για θέματα τους

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ελληνικού ή ξένου ΑΕΙ ή ΤΕΙ με αντικείμενο τις γεωπονικές ή οικονομικές επιστήμες.
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση.
 • Πολύ καλή γνώση χρήσης Η/Υ (MS Office, CRM) και πακέτων λογιστικής παρακολούθησης.
 • Άριστη ικανότητα επικοινωνίας σε γραπτό και προφορικό λόγο στα ελληνικά.
 • Πολύ καλή ικανότητα συνεργασίας στο πλαίσιο ομάδας και με τρίτους.
 • Οργανωτικότητα, προσοχή στη λεπτομέρεια, υπευθυνότητα, καλές επικοινωνιακές δεξιότητες, ομαδικό πνεύμα, ικανότητα για ανεξάρτητη εργασία, τήρηση προθεσμιών.
 • Αποτελεσματική διαχείριση χρόνου.

Επιθυμητά προσόντα:

 • Γνώση του πακέτου ERP SOFTONE
 • Γνώση αγγλικής γλώσσας

Η εταιρία προσφέρει:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Δυνατότητα για συνεχή εκπαίδευση
 • Επιπλέον ιδιωτική ασφάλιση
 • Άριστες συνθήκες εργασίας
 • Σημαντικές προοπτικές εξέλιξης

[Για να στείλετε το βιογραφικό σας, κάντε κλικ εδώ.]

Copyright ©2016-2021 skywalker.gr