Λέξεις-κλειδιά

*Ψάχνει στους τίτλους των αγγελιών εργασίας και στους πρώτους 150 χαρακτήρες.

Περιοχή

Εταιρία:
HWMH
Ημερομηνία Δημοσίευσης:
29-06-22
Τύπος απασχόλησης:
Πλήρης,Eξ αποστάσεως
Κωδικός θέσης εργασίας:
Κατηγορία εργασίας:
Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (HR)
Περιοχή εργασίας:
Νομός Θεσσαλονίκης

Στέλεχος Μισθοδοσίας (με δυνατότητα μετέπειτα τηλεργασίας) - Θεσσαλονίκη

Στέλεχος Μισθοδοσίας (με δυνατότητα μετέπειτα τηλεργασίας)

(Θεσσαλονίκη)

Η HWMH (Hybrid Working Model Hellas) είναι μια πρωτοπόρος startup εταιρία στον ελλαδικό χώρο, η οποία τολμά και εισάγει το fully outsourcing hybrid working model (ολική υβριδική διαχείριση διοικητικού κλάδου εταιριών). Προσφέρει μια ολιστική προσέγγιση σε καίρια ζητήματα που απασχολούν κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα και κλάδο, όπως μείωση του μισθολογικού κόστους, διαγωνισμοί δημοσίου, progect management, branding - rebranding, ψηφιοποίηση εταιρικού αρχείου κ.ά.

Η πρωταρχική επένδυση και ο βασικότερος πυλώνας κάθε εταιρίας και οργανισμού είναι οι άνθρωποί τους. Χωρίς φυλετικές, ηλικιακές, οικονομικές, θρησκευτικές, κοινωνικές διακρίσεις, έχει καθιερώσει ένα σύστημα εσωτερικής αξιολόγησης όλων των στελεχών της, το οποίο οδηγεί με τον πιο αξιόπιστο, αδιάβλητο και πρωτίστως δίκαιο τρόπο στην αξιολόγηση ώστε το κάθε στέλεχος να αναδειχθεί και να διεκδικήσει την επαγγελματική αλλά και την οικονομική του εξέλιξη στο περιβάλλον της εταιρίας.

Τι θα κάνεις για εμάς

 • Ηλεκτρονική υποβολή εντύπων ΟΑΕΔ και ΣΕΠΕ στην πλατφόρμα του πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ και ΕΦΚΑ
 • Διαχείριση προσλήψεων/απολύσεων/αποχωρήσεων / μεταβολών συμβάσεως εργασίας
 • Διαχείριση ζητημάτων βάρδιας, τροποποιήσεων, αδειών, ασθενειών, υπερωριών, πρόσθετων αμοιβών, εργατικού ατυχήματος
 • Υπολογισμός και έκδοση μισθοδοσίας
 • Προϋπολογισμός και κοστολόγηση εργατικού κόστους
 • Παρακολούθηση ασφαλιστηρίων, ιδιωτικών συμφωνητικών
 • Γνώσεις έναρξης και παρακολούθησης οικοδομοτεχνικού έργου & κοινοπραξιών
 • Τήρηση αρχείων, δημιουργία reports
 • Ευχέρεια επικοινωνίας με σχετικούς φορείς
 • Σύνταξη μισθοδοτικών καταστάσεων
 • Σύνταξη καταστάσεων απόδοσης φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, ασφαλιστικές & φορολογικές ενημερότητες, ΦΜΥ
 • Διαχείριση αιτημάτων εργαζομένων
 • Συνεχής και αδιάλειπτη ενημέρωση για οποιεσδήποτε αλλαγές

Τι χρειαζόμαστε από εσένα

 • Πτυχίο ΙΕΚ/ΤΕΙ/ΑΕΙ οικονομικής ή λογιστικής κατεύθυνσης
 • Άριστη γνώση αγγλικών σε γραπτό και προφορικό λόγο
 • Άριστη γνώση εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, λογιστικού κύκλου, αναλυτικής λογιστικής διατύπωσης, κοστολόγησης
 • Επιθυμητός ο μεταπτυχιακός τίτλος
 • Αποδεδειγμένη κατ’ ελάχιστον 5ετής εμπειρία
 • Άριστη γνώση MS Office (Word, Excel, PowerPoint), τυφλό σύστημα δακτυλογράφησης
 • Άριστη γνώση προγραμμάτων μισθοδοσίας Epsilon Net και πληροφοριακών συστημάτων
 • Ικανότητα άριστης επικοινωνίας, ιεράρχησης προτεραιοτήτων, πνεύμα συνεργασίας, προσανατολισμός και δέσμευση στο αποτέλεσμα, αίσθημα ευθύνης, διαχείριση χρόνου, συμμετοχή σε όλες τις διεργασίες του τμήματος, επαγγελματική παρουσία, συντονισμός, ανάληψη πρωτοβουλιών στην επίλυση θεμάτων, αναλυτική και δημιουργική σκέψη, ισχυρή επιχειρηματική αντίληψη, ταχύτητα μάθησης, πελατοκεντρική προσέγγιση, ακεραιότητα, προνοητική σκέψη, υψηλή ποιότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης αλλά και αυστηρή τήρηση χρονοδιαγραμμάτων, υψηλό επίπεδο ευγένειας σε συναδέλφους - Διοίκηση - πελάτες
 • Υπευθυνότητα και εχεμύθεια κατά τη διαχείριση ευαίσθητων πληροφοριών και προσωπικών δεδομένων
 • Αυστηρή τήρηση διαδικασιών
 • Στόχος συνεχούς εξέλιξης (σε επίπεδο γνώσεων, εμπειρίας, οικονομικών, ιεράρχησης)
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες υποψηφίους
 • Απαραίτητες οι συστατικές επιστολές

Τι σου προσφέρουμε

 • Ολοκληρωμένο σύστημα αμοιβών, υψηλός σταθερός μηνιαίος μισθός (σε περίπτωση έμμισθης εργασίας) ή υψηλές αποδοχές με ΤΠΥ βάσει προσόντων, δεξιοτήτων, προϋπηρεσίας, σε συνδυασμό με ανταγωνιστικά μπόνους επίτευξης στόχων (ετήσια)
 • Επιπλέον ετήσιο bonus επαγγελματικής εξέλιξης
 • Κινητό τηλέφωνο, tablet
 • Διατακτικές σίτισης και παροχή καυσίμων
 • Σύγχρονο, δυναμικό, υγιές και με σεβασμό επαγγελματικό περιβάλλον
 • Συνεχής εκπαίδευση νέων τεχνολογιών και μεθόδων εργασίας - συμμετοχή σε ενδοεταιρικά εκπαιδευτικά σεμινάρια

Επιπλέον παροχές:

 • Women oriented φιλοσοφία για την υποστήριξη όλων των γυναικών στελεχών μας, είτε λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων είτε για την επαγγελματική τους εξέλιξη
 • Ιδιωτική ασφάλιση υγείας με κάλυψη όλων των μελών της οικογένειας και ιδιωτικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα
 • Βοήθεια σε όλους τους γονείς με επιπλέον άδειες και με δυνατότητα 4ήμερης εργασίας (χωρίς μείωση αποδοχών), είτε με επίτευξη στόχων είτε με επιμερισμό ωρών βάσει δυνατοτήτων εταιρίας
 • Εσωτερικό coaching και συμβουλές από εξειδικευμένο ψυχολόγο στη διαχείριση άγχους και εργασιακού στρες
 • Επιπρόσθετες παροχές σε γεύματα εντός γραφείου
 • Παροχή wellness room
 • Εκδηλώσεις και παροχές στα παιδιά των εργαζομένων

Εφόσον το βιογραφικό σου ανταποκρίνεται στο προφίλ του υποψηφίου που αναζητούμε (υποβολή του μόνο στα ελληνικά με φωτογραφία), θα εξετάσουμε την αίτησή σου με υπευθυνότητα, εμπιστευτικότητα και αντικειμενική αξιολόγηση βάσει αγοράς και αναγκών μας.

Περισσότερες θέσεις εργασίας θα βρεις στη σελίδα μας www.hwmh.gr

Εάν δεν βρεις αυτό που αναζητάς, στείλε μας απλά το βιογραφικό σου με τη ζητούμενη θέση εργασίας!

[Για να στείλετε το βιογραφικό σας, κάντε κλικ εδώ.]

Copyright ©2016-2022 skywalker.gr