Λέξεις-κλειδιά

*Ψάχνει στους τίτλους των αγγελιών εργασίας και στους πρώτους 150 χαρακτήρες.

Περιοχή

Εταιρία:
HWMH
Ημερομηνία Δημοσίευσης:
30-06-22
Τύπος απασχόλησης:
Πλήρης Απασχόληση,Eξ αποστάσεως εργασία
Κωδικός θέσης εργασίας:
Κατηγορία εργασίας:
Οικονομικά
Περιοχή εργασίας:
Νομός Θεσσαλονίκης

Στέλεχος Εσωτερικού Λογιστηρίου (με δυνατότητα μετέπειτα τηλεργασίας) (Θεσσαλονίκη)

Στέλεχος εσωτερικού λογιστηρίου (με δυνατότητα μετέπειτα τηλεργασίας) (Θεσσαλονίκη)

Η HWMH (Hybrid Working Model Hellas) είναι μια πρωτοπόρος startup εταιρία στον ελλαδικό χώρο, η οποία τολμά και εισάγει το fully outsourcing hybrid working model (ολική υβριδική διαχείριση διοικητικού κλάδου εταιριών). Προσφέρει μια ολιστική προσέγγιση σε καίρια ζητήματα που απασχολούν κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα και κλάδο, όπως μείωση του μισθολογικού κόστους, διαγωνισμοί δημοσίου, progect management, branding-rebranding, ψηφιοποίηση εταιρικού αρχείου κ.ά.

Η πρωταρχική επένδυση και ο βασικότερος πυλώνας κάθε εταιρίας και οργανισμού είναι οι άνθρωποί τους. Χωρίς φυλετικές, ηλικιακές, οικονομικές, θρησκευτικές, κοινωνικές διακρίσεις, έχει καθιερώσει ένα σύστημα εσωτερικής αξιολόγησης όλων των στελεχών της, το οποίο οδηγεί με τον πιο αξιόπιστο, αδιάβλητο και πρωτίστως δίκαιο τρόπο στην αξιολόγηση ώστε κάθε στέλεχος να αναδειχθεί και να διεκδικήσει την επαγγελματική αλλά και την οικονομική του εξέλιξη στο περιβάλλον της.

Τι θα κάνεις για εμάς:

 • Ικανότητα κατηγοριοποίησης και απεικόνισης παραστατικών (δαπανών αγορών κτλ. σε ERP) για την ορθή τήρηση λογιστικών εγγραφών
 • Έλεγχος μορφής και καταχώρισης τιμολογίων (αγορών και εισπράξεων) σε ERP
 • Γνώση και εμπειρία τιμολόγησης όλων των δυνατοτήτων και επιλογών
 • Παρακολούθηση τραπεζικών εργασιών, ταμείου και διενέργεια πληρωμών
 • Συμφωνίες λογαριασμών λογιστικής
 • Μηνιαίες αναφορές και προβλέψεις
 • Έλεγχος και έκδοση ΦΠΑ, ΦΜΥ, ΚΦΕ και λοιπών δηλώσεων
 • Τήρηση ορθών λογιστικών μεθόδων και πολιτικών αρχών
 • Έλεγχος ισοζυγίου, cash flow, παρακρατούμενοι φόροι, ενδοκοινοτικές συναλλαγές
 • Υποστήριξη σε όλο το φάσμα εργασιών του λογιστηρίου
 • Παρακολούθηση οικονομικής εξέλιξης συμβάσεων πελατών και project εταιρίας
 • Γνώσεις έναρξης και παρακολούθησης οικοδομοτεχνικού έργου & κοινοπραξιών
 • Τήρηση αρχείων, δημιουργία reports
 • Συνεχής και αδιάλειπτη ενημέρωση για οποιεσδήποτε αλλαγές
 • Γνώση ικανότητα και εμπειρία ανάλυσης δεδομένων και προβλέψεων
 • Εμπειρία και άριστος χειρισμός σε πλατφόρμες taxisnet, Gov ΑΑΔΕ, ΓΕΜΗ

Τι χρειαζόμαστε από εσένα:

 • πτυχίο ΙΕΚ/ΤΕΙ/ΑΕΙ οικονομικής ή λογιστικής κατεύθυνσης
 • άριστη γνώση αγγλικών σε γραπτό και προφορικό λόγο
 • άριστη γνώση φορολογικής νομοθεσίας, λογιστικού κύκλου, αναλυτικής λογιστικής διατύπωσης, κοστολόγησης, τιμολόγησης και διαχείρισης My data
 • μεταπτυχιακό τίτλο (επιθυμητός)
 • κατ' ελάχιστον 5ετή εμπειρία σε λογιστικό γραφείο Β' και Γ' Κατηγορίας
 • άριστη γνώση MS office (Word, Excel, PowerPoint), τυφλό σύστημα δακτυλογράφησης
 • άριστη γνώση εμπορικών προγραμμάτων (epsilonet, softone, atlantis) και πληροφοριακών συστημάτων
 • ικανότητα άριστης επικοινωνίας, ιεράρχησης προτεραιοτήτων, πνεύμα συνεργασίας, προσανατολισμό και δέσμευση στο αποτέλεσμα, αίσθημα ευθύνης, διαχείριση χρόνου, συμμετοχή σε όλες τις διεργασίες του τμήματος, επαγγελματική παρουσία, συντονισμό, ανάληψη πρωτοβουλιών στην επίλυση θεμάτων, αναλυτική και δημιουργική σκέψη, ισχυρή επιχειρηματική αντίληψη, ταχύτητα μάθησης, πελατοκεντρικότητα, ακεραιότητα, προνοητική σκέψη, υψηλή ποιότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης αλλά και αυστηρή τήρηση χρονοδιαγραμμάτων, υψηλό επίπεδο ευγένειας σε συναδέλφους, Διοίκηση, πελάτες
 • υπευθυνότητα και εχεμύθεια κατά τη διαχείριση ευαίσθητων πληροφοριών και προσωπικών δεδομένων
 • αυστηρή πιστή τήρηση διαδικασιών
 • στόχο συνεχούς εξέλιξης (σε επίπεδο γνώσεων, εμπειρίας, οικονομικών, ιεράρχησης)
 • εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες υποψηφίους
 • συστατικές επιστολές (απαραίτητες)
 • δικαίωμα υπογραφής Α’ Τάξης (θεωρείται επιπρόσθετο προσόν)

Τι σου προσφέρουμε:

 • ολοκληρωμένο σύστημα αμοιβών, σταθερό υψηλό μηνιαίο μισθό σε περίπτωση έμμισθης εργασίας ή υψηλές αποδοχές με ΤΠΥ βάσει προσόντων, δεξιοτήτων, προϋπηρεσίας, σε συνδυασμό με ανταγωνιστικά μπόνους επίτευξης στόχων (μηνιαία, εξαμηνιαία, ετήσια)
 • επιπλέον ετήσιο bonus επαγγελματικής εξέλιξης
 • κινητό τηλέφωνο, tablet
 • διατακτικές σίτισης και παροχή καυσίμων
 • σύγχρονο, δυναμικό, υγιές και με σεβασμό επαγγελματικό περιβάλλον
 • συνεχή εκπαίδευση σε νέες τεχνολογίες και μεθόδους εργασίας - συμμετοχή σε ενδοεταιρικά εκπαιδευτικά σεμινάρια

Επιπλέον παροχές:

 • Women oriented φιλοσοφία για την υποστήριξη όλων των γυναικών στελεχών μας, είτε λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων είτε για την επαγγελματική τους εξέλιξη
 • Ιδιωτική ασφάλιση υγείας με κάλυψη όλων των μελών της οικογένειας και ιδιωτικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα
 • Βοήθεια σε όλους τους γονείς με επιπλέον άδειες και με δυνατότητα 4ήμερης εργασίας (χωρίς μείωση αποδοχών), είτε με επίτευξη στόχων είτε με επιμερισμό ωρών βάσει δυνατοτήτων εταιρίας
 • Εσωτερικό coaching και συμβουλές από εξειδικευμένο ψυχολόγο στη διαχείριση άγχους και εργασιακού στρες
 • Επιπρόσθετες παροχές σε γεύματα εντός γραφείου
 • Παροχή wellness room
 • Εκδηλώσεις και παροχές στα παιδιά των εργαζομένων

Εφόσον το βιογραφικό σου ανταποκρίνεται στο προφίλ υποψηφίου που αναζητούμε (υποβολή του μόνο στα ελληνικά με φωτογραφία), θα εξετάσουμε την αίτησή σου με υπευθυνότητα, εμπιστευτικότητα και αντικειμενική αξιολόγηση βάσει της αγοράς και των αναγκών μας.

Περισσότερες θέσεις εργασίας θα βρεις στη σελίδα μας www.hwmh.gr

Εάν δεν βρεις αυτό που αναζητάς, στείλε μας απλά το βιογραφικό σου με τη ζητούμενη θέση εργασίας!

[Για να στείλετε το βιογραφικό σας, κάντε κλικ εδώ.]

Copyright ©2016-2023 skywalker.gr