Λέξεις-κλειδιά

*Ψάχνει στους τίτλους των αγγελιών εργασίας και στους πρώτους 150 χαρακτήρες.

Περιοχή

Εταιρία:
Unicert AE
Ημερομηνία Δημοσίευσης:
12-07-21
Τύπος απασχόλησης:
Πλήρης
Κωδικός θέσης εργασίας:
Κατηγορία εργασίας:
Παραγωγή
Περιοχή εργασίας:
Νομός Αττικής
Περιορισμός ευθύνης skywalker.gr

Στέλεχος Τμήματος Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης

Η UNICERT A.E., φορέας πιστοποίησης προσώπων και συστημάτων διαχείρισης ποιότητας με έδρα την Αθήνα, αναζητά συνεργάτες στο πλαίσιο επέκτασης των δραστηριοτήτων του για την κάλυψη των συνεχώς αναπτυσσόμενων αναγκών του.

Στέλεχος Τμήματος Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης

Περιγραφή θέσης:

 • Παρακολούθηση και ανάπτυξη νέων σχημάτων πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης προς διαπίστευση κατά το πρότυπο ISO 17024
 • Τήρηση αρχείων ποιότητας και διαδικασιών πιστοποίησης
 • Τακτικοί εσωτερικοί έλεγχοι για την επιβεβαίωση εφαρμογής των διαδικασιών και σύνταξη αναφορών
 • Συμμετοχή στη συνεχή βελτίωση των διεργασιών
 • Έλεγχος των τεκμηριωμένων πληροφοριών σε συστήματα διαχείρισης πελατών κατά το πρότυπο ISO 17021

Υποχρεωτικά προσόντα:

 • Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (θα εκτιμηθούν σπουδές συναφείς με τον έλεγχο ποιότητας)
 • Επιμόρφωση σε συστήματα διαχείρισης (ISO 9001, ISO 22000, ISO 27001 κτλ.)
 • Τουλάχιστον δύο (2) έτη αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε επιθεωρήσεις συστημάτων διαχείρισης (2ου και 3ου μέρους)
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικών

Θα ληφθούν σοβαρά υπόψη:

 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
 • Εξοικείωση με κανονισμούς και διαδικασίες κατά το πρότυπο ISO 17021
 • Επικοινωνιακή ευχέρεια
 • Εξαιρετικός γραπτός και προφορικός λόγος
 • Ομαδικό πνεύμα και συνεργατικές δεξιότητες

Αποστολή βιογραφικών στο hr@unicert.gr

Copyright ©2016-2021 skywalker.gr