Λέξεις-κλειδιά

*Ψάχνει στους τίτλους των αγγελιών εργασίας και στους πρώτους 150 χαρακτήρες.

Περιοχή

Εταιρία:
BSS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡ. ΙΚΕ
Ημερομηνία Δημοσίευσης:
31-03-23
Τύπος απασχόλησης:
Πλήρης Απασχόληση
Κωδικός θέσης εργασίας:
SKAccAt0123
Κατηγορία εργασίας:
Οικονομικά
Περιοχή εργασίας:
Δήμος Αγίου Δημητρίου

Λογιστής – Φοροτεχνικός (Senior Accountant)

Η ελληνική Εταιρεία Συμβούλων Επιχειρήσεων BSS, με δυναμική παρουσία από το 1998 στον Χρηματοοικονομικό τομέα, Λογιστικά – Φοροτεχνικά, επιθυμεί να εντάξει στο δυναμικό της για μόνιμη & πλήρη απασχόληση, για τα Κεντρικά της Γραφεία στην Αθήνα:

Λογιστή – Φοροτεχνικό (Senior Accountant)

(Κωδ. Θέσης: SKAccAt0323)

Αρμοδιότητες

 • Εποπτεία λειτουργίας του εσωτερικού λογιστηρίου των πελατών
 • Επισκέψεις στην έδρα των πελατών, για παροχή λογιστικών, συμβουλευτικών -και φοροτεχνικών υπηρεσιών
 • Εξαγωγή των περιοδικών (μηνιαίων κ.λπ. ) λογιστικών αποτελεσμάτων και παρουσίασή τους
 • Προετοιμασία Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμοί, Αποτελέσματα Χρήσης – Προσάρτημα)
 • Ανακοινώσεις σε ΓΕΜΗ, Πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων
 • Έλεγχος και υποβολή των μηνιαίων & ετήσιων φορολογικών δηλώσεων (ΦΠΑ, Intrastat , Listing , Φ.Ε, Ε3 ,παρακρατούμενοι φόροι κ.λπ.)
 • Πρακτικά επισκέψεων σε πελάτες, θέματα σε εξέλιξη και προς επίλυση και παρουσίαση σε μηνιαία συνάντηση με τον πελάτη. Ανάδειξη θεμάτων που χρήζουν ειδικού φορολογικού σχεδιασμού.
 • Συμφωνίες λογαριασμών γενικής λογιστικής και συμφωνία υποσυστημάτων εμπορικής διαχείρισης και αποθήκης

Απαραίτητα Προσόντα

 • Απόφοιτος Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. Λογιστικής ή Οικονομικής Κατεύθυνσης
 • Προϋπηρεσία άνω των 4 ετών, σε αντίστοιχη θέση , σε ελεγκτική Εταιρεία ή λογιστικό γραφείο
 • Εμπειρία σε λογιστική παρακολούθηση βιβλίων Γ’ κατηγορίας, Ισολογισμούς, Αποθήκη, Φορολογικά θέματα
 • Άδεια Άσκησης Λογιστή Φοροτεχνικού
 • Άριστη γνώση MS Office (Word, Excel, κ.ο.κ.), ERP προγραμμάτων
 • Καλή Γνώση "My Data"
 • Καλή γνώση Αγγλικών
 • Ευελιξία στη διαχείριση πολλαπλών εργασιών υπό πίεση, και ικανότητα οργάνωσης και διαχείρισης χρόνου
 • Τήρηση αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων, προθεσμιών και των εντολών της Διεύθυνσης.

Η Εταιρεία προσφέρει:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Συνεχής Εκπαίδευση
 • Δυνατότητες εξέλιξης σε ένα σύγχρονο περιβάλλον εργασίας

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

#BSSTeam, #Yourpathwaytosuccess

[Για να στείλετε το βιογραφικό σας, κάντε κλικ εδώ.]

Copyright ©2016-2023 skywalker.gr