Λέξεις-κλειδιά

*Ψάχνει στους τίτλους των αγγελιών εργασίας και στους πρώτους 150 χαρακτήρες.

Περιοχή

Εταιρία:
DENELPACK
Ημερομηνία Δημοσίευσης:
08-10-21
Τύπος απασχόλησης:
Πλήρης
Κωδικός θέσης εργασίας:
Κατηγορία εργασίας:
Παραγωγή
Περιοχή εργασίας:
Δήμος Θηβαίων

Εργάτης Παραγωγής - Θήβα

Εργάτης Παραγωγής

Γενικές αρμοδιότητες της θέσης:

Η καθημερινή υλοποίηση του προγράμματος παραγωγής με ασφαλή και ορθό τρόπο έτσι ώστε να παράγονται τα σωστά υλικά στις σωστές ποσότητες γρήγορα και με ασφάλεια.

Κύριες αρμοδιότητες της θέσης:

 • Ευθύνεται για τη χρήση των κατάλληλων (ΜΑΠ) που του έχουν δοθεί καθ' όλη τη διάρκεια της εργασίας του, τηρεί τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της εταιρίας.
 • Φροντίζει για την ασφάλεια των γύρω του.
 • Συμμετέχει στις ομάδες έκτακτης ανάγκης, καθώς επίσης και στα σχετικά σεμινάρια εκπαίδευσης Ποιότητας και ΥΑΕ.
 • Μεριμνά να ακολουθεί πάντα τις τεχνικές προδιαγραφές λειτουργίας της γραμμής παραγωγής.
 • Διενεργεί τακτικούς ποιοτικούς ελέγχους στο υλικό που παράγει η μηχανή στην οποία εργάζεται και αναφέρει στον εργοδηγό παραγωγής οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί.
 • Φροντίζει στο τέλος της βάρδιας να διατηρεί καθαρό τον χώρο εργασίας του και να διατηρεί την ευταξία γύρω από τη μηχανή του.
 • Φροντίζει για την καθαριότητα της ίδιας της μηχανής.
 • Δεν παρεμβαίνει σε καμία περίπτωση στους αυτοματισμούς ασφαλείας (φωτοκύτταρα) που έχουν τοποθετηθεί γύρω από τη μηχανή.
 • Ενημερώνει τον εργοδηγό παραγωγής για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιάζει ή φαίνεται ότι θα παρουσιάσει η μηχανή και θα επηρεάζει είτε την ασφάλεια είτε την ποιότητα του παραγομένου υλικού.
 • Ενημερώνει – συμπληρώνει καθημερινά με ευκρίνεια και σαφήνεια το δελτίο παραγωγής, το οποίο επιστρέφει στη λήξη της βάρδιας στη στήριξη παραγωγής.
 • Φροντίζει για την ασφαλή δεματοποίηση των τελικών προϊόντων και την καλή κατάστασή τους κατά την αποθήκευσή τους.
 • Δίνει πληροφορίες στον υπεύθυνο παραγωγής και στον εργοδηγό που αφορούν διευθέτηση παραπόνων.
 • Ενημερώνει τον εργοδηγό παραγωγής αν υπάρχουν σημεία επικινδυνότητας στον χώρο παραγωγής ακόμα κι αν αυτά βρίσκονται εκτός του χώρου εργασίας του.
 • Συμμετέχει σύμφωνα με οδηγίες του εργοδηγού παραγωγής σε οποιαδήποτε ενέργεια αφορά την υγιεινή και την ασφάλεια και την ευταξία στους χώρους εργασίας.
 • Σε συνεργασία με τους συντηρητές, συμμετέχει σε δραστηριότητες συντήρησης που αφορούν τη μηχανή του ή κάποιο άλλο μηχάνημα εφόσον απαιτούνται επιπλέον ανθρώπινοι πόροι.
 • Είναι σε θέση να εργάζεται σε βάρδιες όταν απαιτείται.

Προσόντα θέσης:

 • Απόφοιτος μέσης εκπαίδευσης
 • Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
 • Σοβαρότητα, αξιοπιστία, εργατικότητα και ακρίβεια

[Για να στείλετε το βιογραφικό σας, κάντε κλικ εδώ.]

Copyright ©2016-2021 skywalker.gr