Λέξεις-κλειδιά

*Ψάχνει στους τίτλους των αγγελιών εργασίας και στους πρώτους 150 χαρακτήρες.

Περιοχή

Εταιρία:
ΟΜΙΛΟΣ ALUMIL
Ημερομηνία Δημοσίευσης:
09-06-21
Τύπος απασχόλησης:
Πλήρης
Κωδικός θέσης εργασίας:
2021/35
Κατηγορία εργασίας:
Νομικά
Περιοχή εργασίας:
Δήμος Θεσσαλονίκης,
Δήμος Παύλου Μελά

Νομικός Σύμβουλος

Η ALUMIL, ένας από τους μεγαλύτερους και πιο προηγμένους τεχνολογικά βιομηχανικούς ομίλους στον τομέα της έρευνας, ανάπτυξης και παραγωγής αρχιτεκτονικών συστημάτων αλουμινίου στην Ευρώπη, επιθυμεί να καλύψει την παρακάτω θέση:

Νομικός Σύμβουλος

(2021/35)

Ο/Η Νομικός/ή Σύμβουλος είναι ενεργό μέλος της Νομικής Υπηρεσίας, με έδρα την Ευκαρπία Θεσσαλονίκης. Η θέση αναφέρεται στον διευθυντή νομικών υποθέσεων και συμμόρφωσης και έχει ως σκοπό την παροχή νομικών συμβουλών προς την εταιρία και τις θυγατρικές εσωτερικού & εξωτερικού.

Κύρια καθήκοντα:

 • Παρέχει νομικές συμβουλές για ζητήματα που συνέχονται με τον όμιλο, τις απαιτήσεις και συμβατικές υποχρεώσεις έναντι τρίτων, την εταιρική λειτουργία, το ρυθμιστικό πλαίσιο και την κανονιστική συμμόρφωση.
 • Υλοποιεί την πολιτική του ομίλου στο πεδίο της κανονιστικής συμμόρφωσης και της εταιρικής διακυβέρνησης.
 • Υποστηρίζει όλες τις διευθύνσεις του ομίλου σε νομικά θέματα.
 • Εκπροσωπεί τον όμιλο ενώπιον των δικαστηρίων, άλλων δικαιοδοτικών οργάνων και των ελληνικών αρχών.
 • Παρακολουθεί τις εξελίξεις της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας και νομολογίας.

Προφίλ υποψηφίου/-ας:

 • Απόφοιτος Νομικής Σχολής
 • Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών
 • Μέλος Δικηγορικού Συλλόγου
 • Τουλάχιστον 2ετής εμπειρία ως νομικός σύμβουλος σε επιχειρηματικό περιβάλλον
 • Άριστη γνώση αγγλικών & MS Office
 • Ικανότητα διαχείρισης ένδικης διαδικασίας
 • Αποτελεσματική διαχείριση χρόνου
 • Πνεύμα ομαδικότητας και πειθαρχίας
 • Αντίληψη επιχειρηματικού περιβάλλοντος
 • Επαγγελματικό ήθος και ακεραιότητα

Η εταιρία προσφέρει:

 • Σταθερές αποδοχές σύμφωνα με τη βαρύτητα της θέσης και την αξιολόγηση επιλογής
 • Μεταβλητές αποδοχές σύμφωνα με το Σύστημα Διοίκησης Απόδοσης
 • Ιδιωτική ομαδική ασφάλιση
 • Συνεχή υποστήριξη και εκπαίδευση
 • Προοπτικές εξέλιξης
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας

Για αποστολή βιογραφικών πατήστε [εδώ]

αναφέροντας τον τίτλο της θέσης και τον κωδικό.

Copyright ©2016-2021 skywalker.gr