...
...

Λέξεις-κλειδιά

*Ψάχνει στους τίτλους των αγγελιών εργασίας και στους πρώτους 150 χαρακτήρες.

Περιοχή

Εταιρία:
Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος
Ημερομηνία Δημοσίευσης:
24-09-20
Τύπος απασχόλησης:
Μερική
Κωδικός θέσης εργασίας:
ΕΠ1
Κατηγορία εργασίας:
Εκπαίδευση
Περιοχή εργασίας:
Δήμος Ιωαννιτών

(1) Ειδικός Παιδαγωγός - Ιωάννινα

Τα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος προκηρύσσουν τη θέση

(1) Ειδικού Παιδαγωγού

(Κωδ. ΕΠ1)

(μερικής απασχόλησης)

για τη στελέχωση των δραστηριοτήτων του Κέντρου Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας Ιωαννίνων.

Προϋποθέσεις:

  • Πτυχίο ή δίπλωμα Ειδικής Αγωγής ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας
  • Τουλάχιστον 3ετής προϋπηρεσία στο αντικείμενο, με παιδιά σχολικής ηλικίας
  • Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ή δίπλωμα εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή
  • Εμπειρία και ικανότητα στη συνεργασία διεπιστημονικής ομάδας
  • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
  • Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ
  • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες)
  • Ικανότητα κρίσης, θετική επικοινωνία και δημιουργικότητα

Απαιτείται αρχικά μόνο ηλεκτρονική αποστολή βιογραφικών
σημειωμάτων των ενδιαφερόμενων στην ηλεκτρονική διεύθυνση

[Για να στείλετε το βιογραφικό σας, κάντε κλικ εδώ.]

έως την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2020.

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι θα προκριθούν βάσει των δηλωθέντων προσόντων τους, θα χρειαστεί να προσκομίσουν
τα δικαιολογητικά που υποστηρίζουν την υποψηφιότητά τους καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου.

Mobile app:
...
Copyright ©2016-2021 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework