...
...

Λέξεις-κλειδιά

*Ψάχνει στους τίτλους των αγγελιών εργασίας και στους πρώτους 150 χαρακτήρες.

Κατηγορία

Περιοχή

Απασχόληση

Εταιρία:
ΟΜΙΛΟΣ ALUMIL
Ημερομηνία Δημοσίευσης:
29-09-20
Τύπος απασχόλησης:
Πλήρης
Κωδικός θέσης εργασίας:
ACC_2049
Κατηγορία εργασίας:
Οικονομικά
Μηχανικοί
Περιοχή εργασίας:
Δήμος Παύλου Μελά

Accountant - Ευκαρπία Θεσσαλονίκης

Η ALUMIL, ένας από τους μεγαλύτερους και πιο προηγμένους τεχνολογικά βιομηχανικούς ομίλους στον τομέα της έρευνας, της ανάπτυξης και της παραγωγής αρχιτεκτονικών συστημάτων αλουμινίου στην Ευρώπη, επιθυμεί να καλύψει την παρακάτω θέση:

Accountant

(ACC_2049)

Ο/Η Accountant είναι ενεργό μέλος της ομάδας της οικονομικής διεύθυνσης, και συγκεκριμένα του τμήματος του λογιστηρίου, με έδρα την Ευκαρπία. Η θέση αναφέρεται στον προϊστάμενο του λογιστηρίου.

Κύρια καθήκοντα:

 • Λειτουργεί επικουρικά στον τοπικό λογιστή για την έγκαιρη, έγκυρη και σύμφωνα με τις λογιστικές αρχές ορθή απεικόνιση των συναλλαγών στα βιβλία των θυγατρικών του ομίλου.
 • Εφαρμόζει τις σχετικές διαδικασίες για το κλείσιμο του μήνα και διενεργεί σχετικούς ελέγχους στα υποσυστήματα με γενική λογιστική.
 • Εφαρμόζει τις σχετικές διαδικασίες για τη μηνιαία κοστολόγηση των αποθεμάτων.
 • Συμπληρώνει τα μηνιαία αρχεία μέσω του προγράμματος ενοποίησης των οικονομικών αποτελεσμάτων.
 • Συμμετέχει στις δραστηριότητες κατάρτισης προϋπολογισμών και συντάσσει αναφορές.

Προφίλ υποψηφίου-ας:

 • Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ με αντικείμενο σπουδών οικονομικές επιστήμες, τη Λογιστική και τα Χρηματοοικονομικά, τη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή άλλο συναφές αντικείμενο
 • Επιθυμητή η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σχετικού με τη Λογιστική
 • Εμπειρία τουλάχιστον 3-5 ετών σε ανάλογη θέση σε βιομηχανική επιχείρηση
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας και της οικονομικής ορολογίας
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ και λογιστικών προγραμμάτων
 • Επιθυμητή η εξοικείωση με τη χρήση του προγράμματος Ατλαντίς
 • Συμμετοχή σε οικονομικά σεμινάρια ή εκπαιδεύσεις πάνω σε ΕΛΠ-ΔΛΠ
 • Οργάνωση, υπευθυνότητα, συνέπεια, εχεμύθεια, μεθοδικότητα

Η εταιρία προσφέρει:

 • Σταθερές αποδοχές σύμφωνα με τη βαρύτητα της θέσης και την αξιολόγηση επιλογής
 • Μεταβλητές αποδοχές σύμφωνα με το Σύστημα Διοίκησης Απόδοσης
 • Ιδιωτική ομαδική ασφάλιση
 • Συνεχή υποστήριξη και εκπαίδευση
 • Προοπτικές εξέλιξης
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας

Αποστολή βιογραφικών, αναφέροντας τον τίτλο της θέσης, [εδώ]

Mobile app:
...
Copyright ©2016-2020 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework