Λέξεις-κλειδιά

*Ψάχνει στους τίτλους των αγγελιών εργασίας και στους πρώτους 150 χαρακτήρες.

Περιοχή

Εταιρία:
HHOTELS COLLECTION
Ημερομηνία Δημοσίευσης:
06-08-22
Τύπος απασχόλησης:
Πλήρης
Κωδικός θέσης εργασίας:
Ref:HH/AC
Κατηγορία εργασίας:
Οικονομικά
Περιοχή εργασίας:
Δήμος Ρόδου

Accountant - Λογιστής

H HHotels Collection μια από τις κορυφαίες ξενοδοχειακές εταιρίες στην Ελλάδα,
προσφέρει νεες θέσεις εργασίας για τα ξενοδοχείο της 

Accountant - Λογιστής

(Ref:HH/AC)

Τύπος Απασχόλησης: Αορίστου Χρόνου

Ωράριο: Πλήρες

Ως Accountant θα αναφέρεται απευθείας στους Group Chief Financial Officer & Business Development Director & Group Chief Accounting Manager.Είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση καθημερινών λειτουργιών του Λογιστηρίου (Accounting), υπό τις οδηγίες του Group Chief Accountant.Οι αρμοδιότητες του λογιστή περιλαμβάνουν τον έλεγχο των οικονομικών εγγράφων και διαδικασιών, τη συμφωνία των τραπεζικών καταστάσεων και τον υπολογισμό των πληρωμών και των επιστροφών φόρων, τηρώντας όλες τις απαραίτητες προθεσμίες.

Αρμοδιότητες:

 • Kαταχώρηση των λογιστικών πράξεων,
 • Τήρησης των διαδικασιών της εταιρίας στις εργασίες που άπτονται με τα ξενοδοχεία που έχει υπό την ευθύνη του
 • Σύνταξη, ανάλυση και αναφορά οικονομικών στοιχείων.
 • Δημιουργία περιοδικών αναφορών, όπως ισολογισμοί, καταστάσεις κερδών και ζημιών
 • Τήρηση ακριβών οικονομικών αρχείων
 • Διαχείριση μηνιαίων, τριμηνιαίων και ετήσιων κλεισιμάτων
 • Συμφωνία πληρωτέων και εισπρακτέων λογαριασμών
 • Διασφάλιση τραπεζικών πληρωμών σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα
 • Εκπλήρωση φορολογικών υποχρεώσεων σε συνεργασία με το λογιστήριο
 • Παρακολούθηση CAPEX σε συνεργασία με τους ιδιοκτήτες των ξενοδοχείων
 • Τήρηση διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου
 • Συνεργασία με τους εξωτερικούς λογιστές και τους ορκωτούς ελεγκτές της εταιρίας
 • Διαχείριση cash flow και οργάνωση πληρωμών προς προμηθευτές και δημόσιους φορείς
 • Ενημέρωση για την ισχύουσα νομοθεσία που αφορά τα χρηματοοικονομικά και λογιστικά.
 • Διασφάλιση τήρησης οικονομικών δεδομένων στα αρχεία της εταιρίας και δημιουργία Reporting σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εταιρίας με τη χρήση της τεχνολογίας

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης / Λογιστικής ή/και μεταπτυχιακό σε Λογιστική ή Ελεγκτική
 • Επαγγελματική ταυτότητα λογιστή-φοροτεχνικού Α' τάξης
 • Άριστη γνώση λογιστικών προγραμμάτων και χρήση Η/Υ (Microsoft Office [Word, Excel, Outlook])
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3-5 ετών σε αντίστοιχη θέση (θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν η εμπειρία στον ξενοδοχειακό κλάδο θα εκτιμηθεί)
 • Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη γνώση ΕΓΛΣ, ΕΛΠ, φορολογικής νομοθεσίας και ΦΠΑ

Απαραίτητες Δεξιότητες:

 • Αριθμητικές Ικανότητες
 • Εμπιστευτικότητα
 • Αξιολόγηση Προβλημάτων
 • Οργάνωση Καθηκόντων
 • Επεξεργασία Λεπτομερειών
 • Προσαρμογή στις αλλαγές
 • Επικοινωνία πληροφοριών
 • Ομαδικότητα

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Άριστες συνθήκες εργασίες σε πολυτελές & επαγγελματικό περιβάλλον
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Διατροφή
 • Εκπαίδευση σύμφωνα με τα πρότυπα του ομίλου

[Για να στείλετε το βιογραφικό σας, κάντε κλικ εδώ.]

Copyright ©2016-2022 skywalker.gr