Λέξεις-κλειδιά

*Ψάχνει στους τίτλους των αγγελιών εργασίας και στους πρώτους 150 χαρακτήρες.

Περιοχή

Εταιρία:
AUTOMATION SYSTEM HELLAS
Ημερομηνία Δημοσίευσης:
14-01-22
Τύπος απασχόλησης:
Πλήρης
Κωδικός θέσης εργασίας:
BPEA_0122
Κατηγορία εργασίας:
Μηχανικοί
Περιοχή εργασίας:
Νομός Αττικής,
Νομός Θεσσαλονίκης

BΑ Project Engineer

BΑ Project Engineer

H εταιρεία μας AS Automation System Hellas, πιστοποιημένη ως Great Place To Work® 2021 και ηγέτης του χώρου αυτόματων γραμμών παραγωγής και βιομηχανικού και κτιριακού αυτοματισμού στην Ελλάδα, με την ευκαιρία ανάπτυξης των δραστηριοτήτων και των εγκαταστάσεών της στην Μεταμόρφωση Αττικής,αναζητά μηχανικό για να καλύψει την παρακάτω θέση:

Κωδικός θέσης: BPEA_0122
Τμήμα απασχόλησης: Κτιριακού Αυτοματισμού
Σχέση απασχόλησης: Πλήρης απασχόληση – Αορίστου χρόνου
Περιοχή απασχόλησης: Αθήνα ή Θεσσαλονίκη & στις εγκαταστάσεις των έργων (Ελλάδα / Εξωτερικό)

Αρμοδιότητες θέσης:

Ο/Η υποψήφιος/α θα είναι υπεύθυνος/η για τον προγραμματισμό συστημάτων κτιριακού αυτοματισμού σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές και τις προδιαγραφές της εταιρίας. Συγκεκριμένα:

 • Ανάγνωση και αξιολόγηση μελέτης, διαδικασιών και στοιχείων του έργου.
 • Δημιουργία λιστών και σχεδίων σημάτων ελέγχου.
 • Ανάπτυξη κώδικα σταθμών αυτοματισμού και ελεγκτών συστήματος.
 • Γραφική ανάπτυξη και παραμετροποίηση πλατφόρμας κεντρικής διαχείρισης συστήματος αυτοματισμού.
 • Επίβλεψη ηλεκτρολογικών & μηχανολογικών εργασιών του έργου που σχετίζονται με το σύστημα κτηριακού αυτοματισμού.
 • Δοκιμή, αποσφαλμάτωση και θέση σε λειτουργία συστήματος ελέγχου στις εγκαταστάσεις του πελάτη.
 • Εκπαίδευση και υποστήριξη πελάτη στη λειτουργία του συστήματος.
 • Αναβάθμιση, συντήρηση και τεχνική υποστήριξη υφιστάμενων συστημάτων αυτόματου ελέγχου κτηριακών εγκαταστάσεων.
 • Αλληλεπίδραση με την ομάδα Μελέτης & Σχεδιασμού και την ομάδα Έργου.
 • Επικοινωνία με πελάτες, προμηθευτές και συνεργάτες για την υλοποίηση του έργου.
 • Οργάνωση, διαχείριση και παρακολούθηση έργου.
 • Προετοιμασία τεχνικού φακέλου έργου σε συνεργασία με τον Project Manager.
 • Παράδοση και αρχειοθέτηση σχεδίων as built με την ολοκλήρωση του έργου.

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίου:

 • Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού Αυτοματισμού ή Μηχανικού Η/Υ (ΑΕΙ/ΤΕΙ).
 • Επιθυμητή προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε προγραμματισμό συστημάτων BMS σε μία ή περισσότερες των παρακάτω εταιριών: SIEMENS, HONEYWELL, JOHNSON CONTROLS, SCHNEIDER, TRIDIUM, DISTECH.
 • Πολύ καλή γνώση προγραμματισμού τόσο σε επίπεδο ελέγχου όσο και σε επίπεδο σταθμού διαχείρισης.
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών (γραπτά και προφορικά).
 • Άριστη γνώση λειτουργικών συστημάτων Windows και εφαρμογών MS Office.
 • Ανεπτυγμένες οργανωτικές και επικοινωνιακές ικανότητες.
 • Ισχυρές δεξιότητες οργάνωσης και διαχείρισης πόρων.
 • Δυνατότητα μετακινήσεων & ταξιδίων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
 • Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου

Επιθυμητά προσόντα υποψηφίου:

 • Γνώση προγράμματος Χ Works plus & Desigo CC της εταιρείας SIEMENS .
 • Γνώση προγραμματισμού συστημάτων ΚΝΧ.
 • Γνώση λειτουργίας συστημάτων HVAC.
 • Γνώση πρωτοκόλλων κτηριακού αυτοματισμού (Modbus, BACnet, LON, KNX)
 • Γνώση κανόνων και καταστάσεων εργοταξίων.

Η εταιρία προσφέρει:

 • Σταθερές αποδοχές σύμφωνα με την βαρύτητα της θέσης & την αξιολόγηση της επιλογής.
 • Σύγχρονο & φιλικό περιβάλλον εργασίας.
 • Ομαδική ασφάλεια ζωής & υγείας για τους εργαζόμενους και τις οικογένειες τους.
 • Σύστημα παροχών εργαζομένων.
 • Διαρκή εκπαίδευση, επιμόρφωση & ευκαιρίες για επαγγελματική ανάπτυξη, σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο περιβάλλον.
 • Εταιρικό κινητό τηλέφωνο & χρήση εταιρικού αυτοκινήτου.

Η AS Automation System Hellas δεσμεύεται να συλλέγει και να επεξεργάζεται τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σε συμμόρφωση με τα οριζόμενα στον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (Ε.Ε.) 679/2016 GDPR και τηρώντας το σύνολο της ανά πάσα στιγμή ισχύουσας ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ενότητα Πολιτική Απορρήτου.

[Για να στείλετε το βιογραφικό σας, κάντε κλικ εδώ.]

Copyright ©2016-2022 skywalker.gr