Λέξεις-κλειδιά

*Ψάχνει στους τίτλους των αγγελιών εργασίας και στους πρώτους 150 χαρακτήρες.

Περιοχή

Εταιρία:
EUROTRAINING
Ημερομηνία Δημοσίευσης:
23-09-22
Τύπος απασχόλησης:
Πλήρης Απασχόληση
Κωδικός θέσης εργασίας:
Bid Manager
Κατηγορία εργασίας:
Εκπαίδευση
Διοικητικά
Περιοχή εργασίας:
Δήμος Αθηναίων

Bid Manager για Υποβολή & Συμβασιοποίηση Έργων ΕΣΠΑ

Ο εκπαιδευτικός οργανισμός EUROTraining A.E. δραστηριοποιείται σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Βόλο.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.eurotraining.gr.

Για τη στελέχωση της κεντρικής δομής της Αθήνας ζητείται

Bid Manager για Υποβολή & Συμβασιοποίηση Έργων ΕΣΠΑ

Αρμοδιότητες θέσης εργασίας:

 • Μελέτη, σχεδιασμός, προετοιμασία και υποβολή συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (ΕΠΑνΕΚ, ΕΠΑΝΑΔ κ.λπ.)
 • Σχηματισμός ενώσεων για υποβολή τεχνικών προσφορών στο πλαίσιο του Ν. 4412/2016
 • Έλεγχος δικαιολογητικών με έμφαση στην τεχνική-επαγγελματική ικανότητα και στην ομάδα έργου
 • Συγγραφή και editing τεχνικών προσφορών
 • Διαδικασία ερωτημάτων και υποβολή στο ΕΣΗΔΗΣ
 • Υποστήριξη νομικών σε προδικαστικές προσφυγές
 • Αναζήτηση, αποδελτίωση και ενημέρωση σχετικά με ενεργές διακηρύξεις ή προσκλήσεις

Απαραίτητες προϋποθέσεις:

 • Minimum 5ετής εμπειρία ως Bid Manager σε προγράμματα ΕΣΠΑ
 • Απόφοιτος ΑΕΙ με επιθυμητό μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο
 • Διοικητικές ικανότητες
 • Οικονομικές γνώσεις
 • Άριστη γνώση ΤΠΕ, Οffice 365, Excel
 • Επιθυμητή η γνώση δράσεων ΕΚΤ
 • Άριστη γνώση αγγλικών

Η σχέση εργασίας θα είναι μισθωτή και πλήρους απασχόλησης αορίστου χρόνου στην κεντρική δομή της Αθήνας.

[Για να στείλετε το βιογραφικό σας, κάντε κλικ εδώ.]

με θέμα: «Bid Manager».

Copyright ©2016-2023 skywalker.gr