Λέξεις-κλειδιά

*Ψάχνει στους τίτλους των αγγελιών εργασίας και στους πρώτους 150 χαρακτήρες.

Περιοχή

Εταιρία:
PEOPLE AT WORK
Ημερομηνία Δημοσίευσης:
22-09-22
Τύπος απασχόλησης:
Πλήρης
Κωδικός θέσης εργασίας:
Π-922
Κατηγορία εργασίας:
Προμήθειες - Αγορές
Περιοχή εργασίας:
Δήμος Αλεξάνδρειας
Περιορισμός ευθύνης skywalker.gr

Boηθός Τμήματος Προμηθειών - Αλεξάνδρεια Ημαθίας

Η peopleatwork-hellas είναι ο αποτελεσματικός συνεργάτης των εταιριών σε θέματα στελέχωσης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού τους, το γραφείο-boutique που μπορεί να εστιάζει στις ανάγκες των εταιριών και των υποψηφίων και να τις καλύπτει με συνέπεια και επαγγελματισμό.

Η εταιρία μας αναζητά κατάλληλο υποψήφιο για λογαριασμό πελάτη της, παραγωγικής και εμπορικής εταιρίας, με στόχο την κάλυψη της παρακάτω θέσης με έδρα την Αλεξάνδρεια Ημαθίας:

Boηθός Τμήματος Προμηθειών

(κωδ.: Π-922)

Το έργο: η ενεργός συμμετοχή σε όλες τις δραστηριότητες του ανεφοδιασμού και του τμήματος προμηθειών

Προσόντα

  • Σπουδές λογιστικών ή οικονομικών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων, επιθυμητή η εξειδίκευση σε Logistics / Procurement
  • Καλή γνώση διαδικασίας ανεφοδιασμού, παρακολούθησης αποθεμάτων α’ υλών και έτοιμων προϊόντων, αναζήτησης κι αξιολόγησης προμηθευτών, διαπραγματεύσεων οικονομικών και λοιπών όρων
  • Εμπειρία 2-3 ετών σε καθήκοντα προμηθειών
  • Άνεση στη χρήση Η/Υ (Excel) και χρήση προγραμμάτων ERP, επιθυμητή η χρήση λογισμικού WMS / Logistics
  • Πολύ καλή χρήση αγγλικών
  • Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας, συνεργασίας και διαπροσωπικών σχέσεων

Οι υποψήφιοι/ες που πληρούν τις προϋποθέσεις καλούνται να αποστείλουν άμεσα το βιογραφικό τους σημείωμα (με φωτογραφία) στο careers@peopleatwork-hellas.gr, αναγράφοντας τον κωδικό της θέσης.

Ενημερώνουμε τους υποψηφίους πως, κατά τη διαδικασία υποβολής βιογραφικών σημειωμάτων και αξιολόγησης των υποψηφίων, ζητείται η συναίνεσή τους για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων και την πιθανή προώθησή τους στην ενδιαφερόμενη εταιρία.

Όλοι οι υποψήφιοι λαμβάνουν απάντηση και  αντιμετωπίζονται με εχεμύθεια και επαγγελματισμό.

Copyright ©2016-2022 skywalker.gr