ICAP Executive Search & Selection, μια από τις κορυφαίες εταιρείες Επιλογής Στελεχών στην Ελλάδα, είναι μέρος της ICAP, του μεγαλύτερου Παρόχου Υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού. Με περισσότερο από 45 χρόνια εμπειρίας, εξειδικευόμαστε στην αξιολόγηση και επιλογή ανώτερων και ανώτατων στελεχών βάσει των αναγκών των πελατών μας.

ICAP Executive Search & Selection, για λογαριασμό πελάτη της,κορυφαίο Όμιλο στον τομέα της Ενέργειας στην Ελλάδα και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, αναζητά ένα δυναμικό στέλεχος για την κάλυψη της θέσης του 

Business Process Automation Engineer

Ο Business Process Automation Engineer αποτελεί μέλος της ευρύτερης ομάδας που υποστηρίζει την υλοποίηση του Προγράμματος Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Ομίλου.

O Ρόλος:

 • Εισαγωγή τεχνολογιών, συστημάτων και εργαλείων που υποστηρίζουν τον αυτοματισμό επιχειρησιακών διαδικασιών (Process Automation).
 • Σχεδιασμό και υλοποίηση του μοντέλου ανάλυσης διαδικασιών και αναγνώρισης των σημείων πολυπλοκότητας και επιχειρησιακής αξίας.
 • Διαχείριση εσωτερικών και εξωτερικών πόρων με σκοπό τη στοχευμένη βελτίωση/αυτοματοποίηση των επιχειρησιακών διαδικασιών.
 • Χρήση Agile πρακτικών και συμμετοχή στην αποτελεσματική ανάπτυξη εφαρμογών αυτοματισμού που θα εξυπηρετούν τις παραπάνω ανάγκες.
 • Ανάπτυξη και προώθηση βέλτιστων πρακτικών διακυβέρνησης αυτοματοποιημένων διαδικασιών.
 • Υποστήριξη των επιχειρηματικών μονάδων στην απόκτηση ωφέλιμης επιχειρηματικής αξίας και βέλτιστης αποτελεσματικότητας μέσα από λύσεις Process Automation.
 • Συντονισμός εσωτερικών και εξωτερικών ομάδων στο πλαίσιο των σχετικών πρωτοβουλιών του Προγράμματος Ψηφιακού Μετασχηματισμού.
 • Παρακολούθηση των εξελίξεων της αγοράς (Technology Market Awareness) με σκοπό τη διαρκή εξέλιξη των εφαρμογών αυτοματισμού και την ανάπτυξη των σχετικών εργαλείων.

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ Θετικών ή Τεχνολογικών Επιστημών ή Πληροφορικής της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο σχολής εξωτερικού με αντίστοιχη αναγνώριση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ.
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών, εκ των οποίων δύο (2) έτη, σε παρεμφερές αντικείμενο.Ηπροϋπηρεσία θα πρέπει να αποδεικνύεται με την προσκόμιση σχετικών βεβαιώσεων και αντίγραφων των ασφαλιστικών ημερομισθίων στον κύριο ασφαλιστικό φορέα.
 • Επαγγελματική εμπειρία σε εφαρμογές αυτοματισμού εταιρικών διαδικασιών (π.χ. MS Power Apps, MS Automate, Digital Workplace/Collaboration).
 • Επαγγελματική εμπειρία στην χρήση εργαλείων και μεθοδολογιών μοντελοποίησης, ανάλυσης και αυτοματοποίησης επιχειρησιακών διαδικασιών (π.χ. Business Rules, EPM, UML, BPMN).
 • Επαγγελματική εμπειρία σε εφαρμογές διαχείρισης επιχειρησιακών μοντέλων και δεδομένων (π.χ. MDM, ECM, ARIS, Sharepoint).
 • Άριστη γνώση, γραπτή και προφορική, της αγγλικής γλώσσας (πτυχίο CPE ή αντίστοιχο ή τίτλος σπουδών αγγλόφωνου πανεπιστημίου),με ημερομηνία κτήσης προγενέστερη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων πρόσληψης.
 • Για τους άνδρες υποψηφίους, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσειςέως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων πρόσληψης.

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών Θετικών ή Τεχνολογικών Επιστημών ή Πληροφορικής της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο σχολής εξωτερικού με αντίστοιχη αναγνώριση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ.
 • Επαγγελματική εμπειρία στον κλάδο Oil & Gas.
 • Επαγγελματική εμπειρία σε κάθετες λύσεις sw (π.χ. CRM, ERP FI, TM).
 • Επαγγελματική εμπειρία σε χρήση στατιστικών μοντέλων με σκοπό την εξαγωγή και εκτίμηση συμπερασμάτων.
 • Επαγγελματική εμπειρία σε έργα μετασχηματισμού μεγάλης κλίμακας και σε έργα υλοποίησης νέων ψηφιακών τεχνολογιών.

Δεξιότητες – Ικανότητες:

 • Πρωτοβουλία, καινοτομία και αναλυτική σκέψη.
 • Ικανότητα ηγεσίας και επίδρασης, επιρροής.
 • Δημιουργία αποτελεσματικών σχέσεων και ικανότητα διοίκησης αλλαγών.
 • Προσανατολισμός στην εξυπηρέτηση του πελάτη - εσωτερικού και εξωτερικού

Σημειώσεις:

 • Η προϋπηρεσία θα πρέπει να αποδεικνύεται με την προσκόμιση α) σχετικών βεβαιώσεων εργοδότη όπου θα αναγράφεται το είδος της επιχείρησης και σύντομη περιγραφή των καθηκόντων των υποψηφίων ώστε να πιστοποιείται η συνάφεια και β) αντιγράφων των ασφαλιστικών ημερομισθίων στον κύριο ασφαλιστικό φορέα.
 • Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά που πιστοποιούν τα απαραίτητα προσόντα, ανά κατηγορία, καθώς και η πιστοποίηση εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων θα πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά ταυτόχρονα με την υποβολή της αίτησης πρόσληψης.