bossible22
bossible 2022

Λέξεις-κλειδιά

*Ψάχνει στους τίτλους των αγγελιών εργασίας και στους πρώτους 150 χαρακτήρες.

Περιοχή

Εταιρία:
IN GLOBE LTD
Ημερομηνία Δημοσίευσης:
23-11-22
Τύπος απασχόλησης:
Πλήρης
Κωδικός θέσης εργασίας:
CM-JD-19
Κατηγορία εργασίας:
Υπηρεσίες Εστίασης
Περιοχή εργασίας:
Λεμεσός

Cook A' - Λεμεσός

Cook A'
 
... ... ...
 

Destination: Limassol

Προορισμός Λεμεσός

Μισθός καθαρά: Βάσει προϋπηρεσίας

Salary: Depends from previous experience

6 μέρες εργασίας

6 working days

1 ρεπό την εβδομάδα

1 day off per week

3 meals per day

Health insurance/ ασφάλεια

Παρέχεται διαμονή / provided accommodation

Το τέλος της εργασίας επίδομα αδείας Δώρο Χριστουγέννων και ό,τι συνεπάγεται βάσει κυπριακής νομοθεσίας.

Συμβόλαιο – ολόχρονα
Contract YEARLY

Άμεση πρόσληψη

Asap Arrival

Μισθός καθαρά: Βάσει προϋπηρεσίας
Salary: Depends from previous experience

1.1 1. Να διατηρεί τα ψηλότερα επίπεδα ατομικής υγιεινής, καθαριότητας και εμφάνισης, και να τηρεί τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο εργασίας.
 
To maintain the highest levels of personal hygiene, cleanliness and appearance, and follow health and safety rules in the work place.
 
1.2 2. Να χρησιμοποιεί όλα τα υλικά και σκεύη με τον πιο οικονομικό και προσεκτικό τρόπο. Να έχει περιβαλλοντική συνείδηση, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης φωτισμού και πάγου.
 
Use all ingredients and utensils in the most economic and careful manner. He/she has awareness regarding energy consumption, including lighting and the use of ice
 
1.3 3. Πριν αναλάβει τα καθήκοντα του/της, έρχεται σε επαφή με τον προϊστάμενό του (υπεύθυνο κουζίνας) για να παίρνει οδηγίες.
 
Before implementing his/her duties, he/she is in direct contact with the head (kitchen Chef) in order to get instructions.
 
1.4 4. Αντικαθιστά τον υπεύθυνο κουζίνας κατά την απουσία του.
 
Replaces the Kitchen’s Chef in his absence.
 
1.5 5. Μπορεί να εργάζεται σε όλα τα πόστα της κουζίνας, και γνωρίζει όλες τις συνταγές του μενού.
 
Able to work in all jobs in the kitchen, and knows in detail, all the recipes of the menu.
 
1.6 6. Ελέγχει την παρασκευή τροφίμων και περιοχές εξυπηρέτησης (πάσο) για να εξασφαλίζεται η τήρηση της ασφάλειας, υγιεινής των πρακτικών χειρισμού τροφίμων.
 
Inspects food preparation and serving areas to ensure safe, sanitary food-handling practices.
 
1.7 Λειτουργεί εξοπλισμό μεγάλου όγκου μαγειρέματος, όπως σχάρες, φριτούρες τηγανίσματος κλπ.
 
Operates large-volume cooking equipment such as grills, deep fryers, ovens etc.
 
1.8 7. Ζυγίζει, μετρά, και αναμειγνύει συστατικά, σύμφωνα με τις συνταγές, χρησιμοποιώντας διάφορα εργαλεία κουζίνας και εξοπλισμό.
 
Weighs, measures, and mixes ingredients according to recipes or personal judgment, using various kitchen utensils and equipment.
 
1.9 8. Καρυκεύει, ανακατεύει και μαγειρεύει τα φαγητά ώστε να εξασφαλίζεται το αποτέλεσμα σύμφωνα με τις συνταγές ή προσωπική κρίση και εμπειρία.
Seasons, stirs and cooks food, according to recipes or personal judgment and experience to ensure even cooking.
 
1.10 9. Παρατηρεί και δοκιμάζει τα φαγητά, για να διαπιστώσει αν έχουν μαγειρευτεί επαρκώς, χρησιμοποιώντας τη γεύση, όσφρηση και ανάλογα σκεύη.
 
Observes and tests foods to determine if they have been cooked sufficiently, using methods such as tasting, smelling, or using utensils.
 
1.11 Διαβάζει γραπτές παραγγελίες φαγητών, τα ετοιμάζει και μαγειρεύει σύμφωνα με τις οδηγίες.
 
Reads food order slips, prepares and cooks food according to instructions.
 
1.12 Μαγειρεύει τον ακριβή αριθμό των ειδών που παραγγέλθηκαν από κάθε πελάτη.
 
Cooks the exact number of items ordered by each customer.
 
1.13 Προετοιμάζει και μαγειρεύει φαγητά όλων των τύπων, είτε σε τακτική βάση, είτε για ειδικούς καλεσμένους, ή εκδηλώσεις.
 
Prepares and cooks foods of all types, either on a regular basis or for special guests or functions.
 
1.14 Χωρίζει σε μερίδες, φροντίζει, και γαρνίρει τα φαγητά, και τα ετοιμάζει για σερβίρισμα.
 
Portions, arranges, garnishes food, and serve food to waiters.
 
1.15 Ρυθμίζει τις θερμοκρασίες των φούρνων, σχαρών, φριτέζων, κλπ.
 
Regulates temperature of ovens, broilers, deep- fryers, etc.
 
1.16 10. Αντικαθιστά και/ή βοηθά άλλους μάγειρες, σε περιπτώσεις ανάγκης ή περιόδους αιχμής.
 
Replaces and/or assists other cooks during emergencies or rush periods.
 
1.17 Συντονίζει και επιβλέπει τις εργασίες των υπαλλήλων της κουζίνας.
 
Coordinates and supervises the work of kitchen staff.
 
1.18 Να είναι σε θέση να τεμαχίζει, ξεκοκαλίζει,επεξεργάζεται και μαρινάρει κρεατικά, πουλερικά, ψάρια και οστρακοειδή, και τα προετοιμάζει για ψήσιμο.
 
Is able to proceed with Boning, cut, process and marinates meat, poultry, fish and shellfish, and prepares them for cooking.
 
1.19 Να σέβεται όλα τα στελέχη και το προσωπικό της εταιρείας, να συνεργάζεται αμερόληπτα μαζί τους, και προστατεύει τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας.
 
To respect all executives and company personnel, to cooperate fairly with them and to protect the assets of the company.
 
1.20 Να είναι σε θέση να εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα που θα του ανατεθούν από την διεύθυνση της εταιρείας, ανά πάσα στιγμή κριθεί αναγκαίο.
 
To be able to perform any other related duties that may be assigned by the management at any time needed.
 

[Για να στείλετε το βιογραφικό σας, κάντε κλικ εδώ.]

Copyright ©2016-2022 skywalker.gr