Λέξεις-κλειδιά

*Ψάχνει στους τίτλους των αγγελιών εργασίας και στους πρώτους 150 χαρακτήρες.

Περιοχή

Εταιρία:
ADECCO HR
Ημερομηνία Δημοσίευσης:
06-08-22
Τύπος απασχόλησης:
Πλήρης
Κωδικός θέσης εργασίας:
JN -072022-61315
Κατηγορία εργασίας:
Μάρκετινγκ - Δημόσιες Σχέσεις
Περιοχή εργασίας:
Δήμος Θεσσαλονίκης

Corporate Communication Assistant

Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, κορυφαίας βιομηχανίας τροφίμου, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:

Corporate Communication Assistant

(Έδρα: Θεσσαλονίκη)

Περιγραφή θέσης:

 • Υποστήριξη σε όλο το φάσμα εταιρικής επικοινωνίας, εταιρικής υπευθυνότητας, εταιρικής κοινωνικής δράσης
 • Υλοποίηση των προπαρασκευαστικών σταδίων κειμενικών παραγωγών, οπτιακουστικού υλικού
 • Υλοποίηση υποστηρικτικών λειτουργιών τιμολόγησης και συνδρομή στις διατμηματικές συνεννοήσεις για τη λειτουργία ESG Committee
 • Συγγραφή και επιμέλεια κειμενικού υλικού και υλικού δημοσιότητας
 • Επικοινωνία με εσωτερικούς και εξωτερικούς συνεργάτες
 • Διαχείριση αποθέματος προωθητικού υλικού

Προφίλ υποψηφίου:

 • Απαραίτητα δύο (2) έτη προϋπηρεσίας σε αντίστοιχη θέση
 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ, ιδανικά Δημοσιογραφίας Επικοινωνίας ή σχετικής σχολής
 • Άριστη γνώση των εφαρμογών MS Office
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Υπευθυνότητα & συνέπεια
 • Οργανωτικές ικανότητες, έμφαση στη λεπτομέρεια

Παροχές εταιρίας:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Ιδιωτική ιατροφαρμακευτική ασφάλιση
 • Προοπτικές εξέλιξης σε μια ταχύτατα αναπτυσσόμενη εταιρία

[Για να στείλετε το βιογραφικό σας, κάντε κλικ εδώ.]

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων, θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους
που πληρούν τις προϋποθέσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Για περισσότερες θέσεις εργασίας, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας.
Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco, προτείνεται η χρήση του Google Chrome.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται αυστηρά εμπιστευτικές.

Copyright ©2016-2022 skywalker.gr