Με μια πορεία 40 ετών στον χώρο της υγείας, ο όμιλος εταιριών ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ αποτελεί τον κορυφαίο πάροχο υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας στην Ελλάδα.

Στη ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, οι άνθρωποί μας είναι η καρδιά της εταιρίας μας και υποστηρίζουν ενεργά την υπόσχεσή μας «να είμαστε εδώ για την υγεία όλων». Με όχημα τις αξίες μας: σεβασμός στον άνθρωπο, προσήλωση στην ποιότητα, προαγωγή της πρόληψης και καινοτομία & ασφάλεια, δημιουργούμε ένα περιβάλλον εργασίας που προάγει τη διαφορετικότητα και αναπτύσσει τις δυνατότητες των εργαζομένων μας.

Την περίοδο αυτή αναζητάμε Credit Control Coordinator.

Αρμοδιότητες

 • Τακτική επικοινωνία με πελάτες και διαχείριση ληξιπρόθεσμων υπολοίπων
 • Σύνταξη σχετικών reports με ληξιπρόθεσμες οφειλές ανά κατηγορία πελάτη και έγκαιρη ενημέρωση προς τον άμεσο προϊστάμενο & την Εμπορική Διεύθυνση
 • Τακτική επικοινωνία με την Εμπορική Διεύθυνση (Τμήμα Κλινικών Μελετών) για την έγκαιρη ολοκλήρωση της τιμολόγησης
 • Eνημέρωση σε μηνιαία βάση για προβλέψεις εσόδων (report ατιμολόγητων κλινικών μελετών)
 • Καταχώρηση εισπράξεων ημερησίως και αντιστοίχιση πληρωμών με ανοικτά τιμολόγια στο SAP ERP.
 • Επικοινωνία με Νομική Υπηρεσία για τη διαχείριση ανείσπρακτων παλαιών υπολοίπων
 • Τιμολόγηση κλινικών μελετών

Προσόντα

 • Προϋπηρεσία 2-3 ετών σε αντίστοιχη θέση πιστωτικού ελέγχου
 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Οικονομικής/Λογιστικής Κατεύθυνσης
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικών (επικοινωνία με πελάτες εξωτερικού)
 • Εμπειρία σε χρήση ERP προγραμμάτων (ιδανικά SAP ERP)
 • Πολύ καλή γνώση χρήσης Microsoft Office (Word, Excel)
 • Διαχείριση χρονοδιαγραμμάτων και προθεσμιών
 • Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα

Παροχές

 • Συνεχής εκπαίδευση
 • Προοπτικές εξέλιξης και καριέρας σε ένα σύγχρονο και αξιοκρατικό περιβάλλον
 • Άριστες συνθήκες εργασίας