...
...

Λέξεις-κλειδιά

*Ψάχνει στους τίτλους των αγγελιών εργασίας και στους πρώτους 150 χαρακτήρες.

Κατηγορία

Περιοχή

Απασχόληση

Εταιρία:
RANDSTAD
Ημερομηνία Δημοσίευσης:
29-06-20
Τύπος απασχόλησης:
Πλήρης
Κωδικός θέσης εργασίας:
Κατηγορία εργασίας:
Οικονομικά
Περιοχή εργασίας:
Δήμος Τρικκαίων

Deputy CFΟ / Αναπληρωτής Διευθυντής

Έχετε προυπηρεσία στον τραπεζικό κλάδο; Είναι το ακαδημαϊκό σας υπόβαθρο πάνω στα Χρηματοοικονομικά ή την Τραπεζική; Αν έχετε εμπειρία στον τραπεζικό κλαδο και θέλετε να εξελιχθείτε σε αυτόν, κάντε αίτηση τώρα και αδράξτε την ευκαιρία να εργαστείτε για μεγάλη ελληνική τράπεζα ως Deputy CFO-Αναπληρωτής/τρια Διευθυντής/ντρια.

Παροχές:

Σε περίπτωση που είστε ο/η Deputy CFO-Αναπληρωτής/τρια Διευθυντής/ντρια που θα προσληφθεί, τότε θα έχετε:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Άριστο εργασιακό περιβάλλον
 • Προοπτικές εξέλιξης σε ένα εξελισσόμενο τραπεζικό οργανισμό 

Αρμοδιότητες:

Οι αρμοδιότητες του/της Deputy CFO-Αναπληρωτή/τριας Διευθυντή/ντριας θα είναι :

 • Σύνταξη προϋπολογισμού, παρακολούθηση, αναφορές απολογιστικές και διορθωτικές ενέργειες
 • Υποβολή αναφορών προς την Τράπεζα της Ελλάδος, γνώση σε θέματα που αφορούν το θεσμικό πλαίσιο των πιστωτικών ιδρυμάτων (προαιρετικά)
 • Επεξεργασία των αρχείων τα οποία χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των αναφορών, καθώς και για την παροχή εσωτερικής πληροφόρησης όταν ζητηθεί
 • Υπολογισμός και υποβολή βεβαιώσεων και οριστικών δηλώσεων φόρου μισθωτών υπηρεσιών, ελεύθερων επαγγελματιών και εμπορικών επιχειρήσεων
 • Αντιμετώπιση θεμάτων και σχετικές οδηγίες προς το λογιστήριο και την τράπεζα που σχετίζονται με την εφαρμογή του ΚΦΑΣ και των φορολογικών νόμων
 • Κλείσιμο χρήσης
 • Έλεγχος και υπογραφή των παραστατικών λογιστηρίου
 • Παραγωγή λογιστικών εγγραφών αποσβέσεων παγίων και προβλέψεων
 • Συγκεντρωτικές καταστάσεις τιμολογίων πελατών – προμηθευτών
 • Υποστήριξη προγράμματος μισθοδοσίας, υποβολή ΑΠΔ – ΙΚΑ και έκδοση κατάστασης εισφορών ταμείου ασθενείας
 • Παραμετροποίηση και συμφωνία μεταφοράς εγγράφων τιμολογίων του προγράμματος λογιστικής σε άρθρα γενικής λογιστικής, συνδέσεις τραπεζικού προγράμματος γενικής λογιστικής και προγράμματος Ileasing – γενικής λογιστικής
 • Σε ειδικές περιπτώσεις σύνταξη του ενημερωτικού δελτίου για αύξηση κεφαλαίου

Προσόντα:

Για να διεκδικήσετε τη θέση του/της Deputy CFO-Αναπληρωτή/τριας Διευθυντή/ντριας θα πρέπει να έχετε:

 • Πτυχίο ΑΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης με επαγγελματικά προσόντα οικονομολόγου και φοροτεχνικού λογιστή Α' τάξεως
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε οικονομικές υπηρεσίες ιδιωτικών εταιριών ή τραπεζών
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη γνώση Η/Υ
 • Ικανότητα στην ανάλυση και την επίλυση προβλημάτων
 • Ικανότητα επικοινωνίας, πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας

Πληροφορίες:

Αν ενδιαφέρεστε για τη θέση του/της Deputy CFO-Αναπληρωτή/τριας Διευθυντή/ντριας, μπορείτε να κάνετε την αίτησή σας τώρα! #bankjobsintrikala #bankingpositions

Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 216 6001364  και μπορείτε να ζητήσετε την Άννα Βασιλείου.

Παρακαλούμε, λάβετε υπόψη ότι για λόγους διαφάνειας και ισότιμης μεταχείρισης θα αξιολογήσουμε μόνο τις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω του site μας. Μετά τη συλλογή και την αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνούμε μόνο με τους/τις υποψηφίους/ες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση προκειμένου να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Follow us on LinkedinFacebookInstagram.

www.randstad.gr

For articles and career tips visit our blog.

Πατήστε εδώ για να κάνετε αίτηση τώρα.

Mobile app:
...
Copyright ©2016-2020 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework