Λέξεις-κλειδιά

*Ψάχνει στους τίτλους των αγγελιών εργασίας και στους πρώτους 150 χαρακτήρες.

Περιοχή

Εταιρία:
AMCO ΑΒΕΕ
Ημερομηνία Δημοσίευσης:
01-07-22
Τύπος απασχόλησης:
Πλήρης
Κωδικός θέσης εργασίας:
Κατηγορία εργασίας:
Πληροφορική
Μηχανικοί
Περιοχή εργασίας:
Νομός Αττικής

DevOps Engineer (Hybrid)

The company

Amco S.A. was established in 2003 by a team of experienced and highly knowledgeable members with the aim of high technology solutions deployment and integration, and the implementation of IT and telecommunications projects in general.

Business Activities:

 • Smart Cities & IoT Solutions
 • Cloud-based Ticketing Systems
 • Passenger Information Systems
 • Automated Payment Systems and self-service kiosks
 • On-street and Off-street smart parking systems
 • LED displays for information and advertising

The company offers:

 • Competitive salary, based on qualifications
 • Excellent working environment
 • Prospects of development
 • Continuous education
 • Possibility of remote working

Job description

We are looking for a DevOps Engineer to help us build automated, highly functional and highly available systems that improve customer experience.

DevOps Engineer responsibilities include deploying product updates, identifying production issues maintaining infrastructure and implementing integrations that meet customer standards. If you have a solid background in software engineering and are familiar with infrastructure as code and high availability concepts, we’d like to meet you.

Responsibilities

 • Design and maintain High available infrastructure
 • Deploy updates and fixes
 • Maintain production infrastructure
 • Provide Level 2 technical support on infrastructure and tools
 • Improve and maintain CI/CD Pipelines
 • Monitoring the product’s security & health
 • Perform root cause analysis for production errors
 • Develop scripts to automate processes to reduce occurrences of errors and improve efficiency
 • Design procedures for system troubleshooting and maintenance
 • Coordination and communication within a cross-functional team to achieve the goals of a project

Requirements and skills

 • BSc in Computer Science, Engineering or relevant field
 • 2 Years minimum work experience as DevOps Engineer or similar software engineering role
 • Working knowledge of databases (MySQL, PostgreSQL)
 • Operation of Automation tools (Ansible, Salt, Terraform)
 • Experience in containers orchestration (Docker, Kubernetes)
 • Experience with DevOps platforms like Gitlab
 • Experience with monitoring tools such as Prometheus/Grafana
 • Previous usage of web servers and proxies/load balancers like HAproxy, nginx
 • Fluency in English
 • Problem-solving attitude
 • Team spirit

Preferred skills

 • Familiarity with spring framework
 • Previous experience with Angular/Node.js
 • Experience in Log management with ELK stack or similar
 • Knowledge of scripting languages like Bash or Python

[Για να στείλετε το βιογραφικό σας, κάντε κλικ εδώ.]

Copyright ©2016-2022 skywalker.gr