Λέξεις-κλειδιά

*Ψάχνει στους τίτλους των αγγελιών εργασίας και στους πρώτους 150 χαρακτήρες.

Περιοχή

Εταιρία:
Ithaca Laundry
Ημερομηνία Δημοσίευσης:
10-06-22
Τύπος απασχόλησης:
Πλήρης Απασχόληση
Κωδικός θέσης εργασίας:
Κατηγορία εργασίας:
Οικονομικά
Διοικητικά
Περιοχή εργασίας:
Νομός Αττικής

Fundraising Manager - Αθήνα

Η Ithaca αναζητά ένα νέο και δημιουργικό άτομο για να καλύψει τη θέση του

Fundraising Manager

το οποίο θα είναι υπεύθυνο για την εξεύρεση πόρων και την παρακολούθηση
των οικονομικών αποτελεσμάτων της οργάνωσης.

Καθήκοντα:

 • Διαμόρφωση και υλοποίηση της στρατηγικής εξεύρεσης πόρων της οργάνωσης
 • Σύνταξη προτάσεων προς πιθανούς χορηγούς / χρηματοδότες από τους χώρους: Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, ιδρυμάτων, ευρωπαϊκών προγραμμάτων, κρατικών χρηματοδοτήσεων κ.ά.
 • Ανάπτυξη του δικτύου στρατηγικών συνεργατών της οργάνωσης
 • Εκπροσώπηση και προώθηση του έργου της οργάνωσης σε εκδηλώσεις, συνέδρια και συναντήσεις εργασίας
 • Οικονομική διαχείριση, παρακολούθηση ταμειακών ροών και ανάπτυξη του ετήσιου προϋπολογισμού της οργάνωσης
 • Δημιουργία επιχειρησιακών και οικονομικών αναφορών προς το διοικητικό συμβούλιο και χρηματοδότες
 • Διαμόρφωση προϋπολογισμού για νέες δράσεις και προγράμματα της οργάνωσης
 • Υποστήριξη της ομάδας της Ithaca σε θέματα που αφορούν την καθημερινή διαχείριση, τον συντονισμό και τη λειτουργία της οργάνωσης

Προφίλ:

 • Απόφοιτος ΑΕΙ ή κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου, κατά προτίμηση σε τομέα Διοίκησης ή/και οικονομικών επιστημών
 • Απαραίτητη προϋπηρεσία 3 ετών στη διοίκηση μη κερδοσκοπικών οργανισμών ή σε ρόλο διαχείρισης έργου (project management)
 • Άριστη γνώση MS Office (PowerPoint, Excel κ.λπ.)
 • Άριστη γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά)
 • Δυνατότητα ταυτόχρονης ανάληψης καθηκόντων και τήρησης χρονοδιαγραμμάτων
 • Δυναμική προσωπικότητα με ικανότητα να λειτουργεί εντός ομάδας
 • Ανεπτυγμένες διαπροσωπικές ικανότητες και ικανότητες παρουσίασης
 • Ενσυναίσθηση και κοινωνική ευαισθησία

Επιπρόσθετες πληροφορίες θέσης:

 • Τόπος: Αθήνα
 • Σύμβαση πλήρους απασχόλησης αορίστου χρόνου
 • Αναφορά στη Γενική Διευθύντρια της οργάνωσης
 • Εργασία σε ΜΚΟ με καινοτόμο χαρακτήρα
 • Ευκαιρίες εκπαίδευσης και επαγγελματικής ανέλιξης
 • Εργασιακό περιβάλλον που ενθαρρύνει την ανάληψη πρωτοβουλιών

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά το βιογραφικό τους σημείωμα: 

[Για να στείλετε το βιογραφικό σας, κάντε κλικ εδώ.]

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 30 Ιουνίου 2022

Copyright ©2016-2023 skywalker.gr