Λέξεις-κλειδιά

*Ψάχνει στους τίτλους των αγγελιών και στους πρώτους 150 χαρακτήρες.

Κατηγορία

Περιοχή

Απασχόληση

Εταιρία:
PEOPLE AT WORK
Ημερομηνία Δημοσίευσης:
14-02-19
Τύπος απασχόλησης:
Πλήρης
Κωδικός θέσης εργασίας:
HR-G
Κατηγορία εργασίας:
Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (HR)
Περιοχή εργασίας:
Δήμος Θεσσαλονίκης
Περιορισμός ευθύνης skywalker.gr

HR Generalist - Θεσσαλονίκη

Η peopleatwork hellas είναι ο αποτελεσματικός συνεργάτης των εταιριών σε θέματα στελέχωσης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού τους, το γραφείο-boutique που μπορεί να εστιάζει και να καλύπτει με συνέπεια και επαγγελματισμό τις ανάγκες των εταιριών και των υποψηφίων.

Ο πελάτης μας είναι εμπορική εταιρία λιανικής και χονδρικής πώλησης. Στο πλαίσιο της αποτελεσματικής λειτουργίας της εταιρίας, αναζητούνται κατάλληλοι/ες υποψήφιοι/ες για να καλύψουν άμεσα την παρακάτω θέση, με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

HR Generalist

(κωδ HR-G)

Ο ρόλος: Ενεργός συμμετοχή σε όλες τις δραστηριότητες ανθρώπινου δυναμικού της εταιρίας (στελέχωση θέσεων, εκπαίδευση και ανάπτυξη εργαζομένων, θέματα αξιολόγησης, αμοιβές και παροχές).

Προσόντα:

 • Σπουδές Διοίκησης Επιχειρήσεων, με εξειδίκευση σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού, ιδανικά μέσω μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών
 • Εμπειρία σε οργανωμένο περιβάλλον ανθρώπινου δυναμικού τουλάχιστον για 2 χρόνια, κατά προτίμηση σε εμπορική εταιρία
 • Γνώση θεμάτων εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας
 • Ικανότητα εφαρμογής σύγχρονων τεχνικών σε θέματα επιλογής προσωπικού, αμοιβών και παροχών, εκπαίδευσης κιαι ανάπτυξης εργαζομένων, περιγραφών εργασίας και διαδικασιών ανθρώπινου δυναμικού, αξιολόγησης και διακράτησης εργαζομένων
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ, MS Office, επιθυμητή εμπειρία χειρισμού HRMS
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικών
 • Ικανότητα εκπαίδευσης και παρουσιάσεων
 • Πολύ καλή επικοινωνία και συνεργασία, μεθοδικότητα, οργανωτικότητα, ομαδικότητα, αποτελεσματικότητα, εχεμύθεια, επίλυση προβλημάτων
 • Γρήγορη ανταπόκριση σε προκλήσεις και επείγοντα θέματα
 • Ατομο με αρχές, ήθος και ακέραιο χαρακτήρα
 • Ικανότητα προσαρμογής και αποτελεσματικής εργασίας σε πιεστικές συνθήκες
 • Επαγγελματισμός και εστίαση στο αποτέλεσμα

Οι υποψήφιοι/ες που πληρούν τις προϋποθέσεις καλούνται να αποστείλουν άμεσα τπ βιογραφικό
τους σημείωμα (με φωτογραφία σε επαγγελματικό ύφος), αναγράφοντας των κωδικό της θέσης στο

careers@peopleatwork-hellas.gr

Ενημερώνουμε τους υποψήφιους πως κατά τη διαδικασία υποβολής βιογραφικών σημειωμάτων και αξιολόγησης των υποψηφίων ζητείται
η συναίνεσή τους για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων και την πιθανή προώθησή τους στην ενδιαφερόμενη εταιρία.

Ολες οι υποψηφιότητες λαμβάνουν απάντηση και
αντιμετωπίζονται με εχεμύθεια και επαγγελματισμό.

Mobile app:
...
Copyright ©2016-2019 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework