Λέξεις-κλειδιά

*Ψάχνει στους τίτλους των αγγελιών και στους πρώτους 150 χαρακτήρες.

Κατηγορία

Περιοχή

Απασχόληση

Εταιρία:
ΑΝΑΔΕΙΞΗ
Ημερομηνία Δημοσίευσης:
15-04-19
Τύπος απασχόλησης:
Πλήρης
Κωδικός θέσης εργασίας:
ADM 2603
Κατηγορία εργασίας:
Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (HR)
Περιοχή εργασίας:
Δήμος Θεσσαλονίκης

Human Resources Manager - Θεσσαλονίκη

Human Resources Manager – Thessaloniki

Κωδικός: ADM 2603

Περιγραφή:

Κορυφαία εμπορική εταιρία με έδρα τη Θεσσαλονίκη και υποκαταστήματα στην Κεντρική Ελλάδα αναζητά human resources manager για τις ανάγκες υποστήριξης και ανάπτυξης του δυναμικού της.

Καθήκοντα θέσης:

Ο/Η κατάλληλος υποψήφιος θα ασχοληθεί με τις διαδικασίες οργάνωσης, επιλογής, αξιολόγησης, εκπαίδευσης και ανάπτυξης των ανθρώπινων πόρων της εταιρίας και την επιτήρηση της μισθοδοσίας.

Απαραίτητα προσόντα:

  • 3-5 έτη σχετικής επαγγελματικής εμπειρίας στη διοίκηση ανθρώπινoυ δυναμικού
  • Άριστη γνώση σχετικών διαδικασιών διαχείρισης ανθρώπινων πόρων και αντίστοιχη εμπειρία από την καθημερινή τήρησή τους
  • Καλή γνώση διαδικασιών μισθοδοσίας / επίβλεψη
  • Οργανωτικές και επικοινωνιακές ικανότητες
  • Εστίαση στα αποτελέσματα και στην επίτευξη ποσοτικών και ποιοτικών στόχων
  • Άριστη γνώση αγγλικών και χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών
  • Πτυχιούχος ΑΕΙ κατεύθυνσης σχετικής με το αντικείμενο

[Για να στείλετε το βιογραφικό σας, κάντε κλικ εδώ.]

Mobile app:
...
Copyright ©2016-2019 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework