...
...
...

Λέξεις-κλειδιά

*Ψάχνει στους τίτλους των αγγελιών εργασίας και στους πρώτους 150 χαρακτήρες.

Περιοχή

Εταιρία:
COMPUTER TEAM ΑΕΒΕ
Ημερομηνία Δημοσίευσης:
23-12-21
Τύπος απασχόλησης:
Πλήρης
Κωδικός θέσης εργασίας:
Κατηγορία εργασίας:
Πληροφορική
Περιοχή εργασίας:
Νομός Θεσσαλονίκης
Περιορισμός ευθύνης skywalker.gr

IT Infrastructure / Network Engineer - Θεσσαλονίκη

Computer Team Α.Ε.Β.Ε.
The leading healthcare I.S. company

H Computer Team είναι η μεγαλύτερη εταιρία πληροφορικής στην Ελλάδα όσον αφορά τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την υλοποίηση και υποστήριξη Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων στον χώρο της υγείας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Η εταιρία, με τη δυναμική που έχει αναπτύξει, επιθυμεί να προσλάβει άμεσα στα κεντρικά γραφεία της στη Θεσσαλονίκη:

IT Infrastructure / Network Engineer

Συνοπτική περιγραφή της θέσης εργασίας:

Διαχείριση και συντήρηση της υποδομής των πληροφοριακών συστημάτων και του δικτύου, καθώς και του ψηφιακού Τ/Κ της εταιρίας. Υποστήριξη και επίλυση προβλημάτων καθώς και ανάπτυξη λειτουργιών σε περιβάλλοντα Windows & Linux.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Πληροφορικής από ΑΕΙ/ΤΕΙ ή από αντίστοιχο αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό ίδρυμα του εξωτερικού
 • Καλή γνώση των λειτουργικών συστημάτων Windows & Linux
 • Καλή γνώση των δικτύων (TCP/IP, Firewalls, Routing, DNS/DHCP, Subnets)
 • Καλή γνώση σε Virtualization (HyperV, VMWare)
 • Γνώσεις Active directory - Policies και αντιγράφων ασφαλείας
 • Εμπειρία στη συντήρηση Servers
 • Ικανότητα για γρήγορη μάθηση, αυτοεκπαίδευση, ανεξάρτητη εργασία και λήψη αποφάσεων
 • Εργατικότητα, ομαδικό πνεύμα εργασίας, πρωτοβουλία, αφοσίωση
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άρρενες υποψηφίους

Επιπρόσθετα επιθυμητά αξιολογούμενα προσόντα:

 • Γνώσεις σε διαχείριση Βάσεων Δεδομένων (ORACLE)
 • Γνώσεις σε IP τηλεφωνία, όπως 3cx, Asterisk, Cisco κ.λπ.
 • Προϋπηρεσία και εμπειρία εργασίας τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχες θέσεις 
 • Power shell scripting

Επιπρόσθετα οφέλη:

Η εταιρία παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση, εξέλιξη σε μια σύγχρονη και δυναμική εταιρία, φιλικό, δημιουργικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας, καθώς και δυνατότητα ένταξης σε πρόσθετο πρόγραμμα ιδιωτικής εταιρικής ασφάλειας υγείας.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση cv@cteam.gr για αξιολόγηση και πιθανή συνέντευξη στη συνέχεια.

*Αφορά κάθε ενδιαφερόμενο:

Σας ενημερώνουμε ότι το βιογραφικό σας θα χρησιμοποιηθεί από το γραφείο προσωπικού της εταιρίας μας για την πιθανή πρόσληψή σας σε οποιαδήποτε θέση της εταιρίας μας και θα διατηρηθεί σε βάση της εταιρίας μας για ένα έτος. Μετά το πέρας αυτής της ημερομηνίας, το βιογραφικό σας θα διαγραφεί. Τα δικαιώματά σας, που απορρέουν από τον Κανονισμό περί Προστασίας Δεδομένων 679/2016 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679) (Κεφάλαιο III, Άρθρο 12-22), μπορείτε να τα εξασκήσετε στέλνοντάς μας μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση cv@cteam.gr καθ' όλη τη διάρκεια διατήρησης του βιογραφικού σας από εμάς.

 • Υπεύθυνος της Computer Team: κ. Κωνσταντίνος Ουρούλης • τηλ. επικοινωνίας: 2314 439750-779 | 2310 402120
 • Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων της Computer Team: κ. Στρατούλα Παλησίδου • τηλ. επικοινωνίας: 2314 439750-779 | 2310 402120
Copyright ©2016-2022 skywalker.gr