Λέξεις-κλειδιά

*Ψάχνει στους τίτλους των αγγελιών εργασίας και στους πρώτους 150 χαρακτήρες.

Περιοχή

Ανώνυμη εταιρία
Εταιρία:
Ανώνυμη εταιρία
Ημερομηνία Δημοσίευσης:
18-09-23
Τύπος απασχόλησης:
Πλήρης Απασχόληση
Κωδικός θέσης εργασίας:
IFAA0723
Κατηγορία εργασίας:
Οικονομικά
Περιοχή εργασίας:
Δήμος Ασπροπύργου
Περιορισμός ευθύνης skywalker.gr

Industrial Financial Analyst / Accountant (Βιομηχανικός Λογιστής / Αναλυτής)

Ηγέτιδα εταιρία στον χώρο μεταλλικών κατασκευών ανύψωσης με εγκαταστάσεις στον Ασπρόπυργο Αττικής, στο πλαίσιο της διεθνούς της ανάπτυξης, αναζητά άμεσα στέλεχος που θα καλύψει την παρακάτω θέση:

Industrial Financial Analyst / Accountant (Βιομηχανικός Λογιστής / Αναλυτής)

Κωδικός θέσης: IFAA0723

Σκοπός του ρόλου

Η θέση αναφέρεται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και ο βασικός ρόλος είναι η βιομηχανική λογιστική παρακολούθηση της εγκατάστασης και οικονομικές αναλύσεις & reporting

Προσόντα υποψηφίων

Απαραίτητα:

 • Πτυχίο ΤΕΙ/ΑΕΙ Λογιστικής κατεύθυνσης η Οικονομικής κατεύθυνσης
 • 2-4 χρόνια σχετικής εμπειρίας σε λογιστήριο και σε οικονομική διεύθυνση βιομηχανικής μονάδας.
 • Γνώση Διεθνών Λογιστικών προτύπων και ελληνικών.
 • Άριστη γνώση Excel λογιστικού και οικονομικού προσανατολισμού
 • Άριστες αναλυτικές ικανότητες
 • Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες
 • Ικανότητα στην εργασία υπό πίεση
 • Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα
 • Πολύ καλή γνώση αγγλική γλώσσας.
 • Εμπειρία σε χρήση ERP
 • Άριστη γνώση MS office
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Συνεκτιμώμενα:

 • Εμπειρία σε χρήση ERP συστήματος ιδιαίτερα σε SOFT1
 • Δικαίωμα υπογραφής Α
 • Επιπλέον γλώσσα
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών με κατεύθυνση την κοστολόγηση
 • Εμπειρία 2 ετών σε financial forecasting

Προσωπικά χαρακτηριστικά / Δεξιότητες:

 • Υπευθυνότητα
 • Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα
 • Άριστες διαπραγματευτικές και επικοινωνιακές ικανότητες / σχέσεις
 • Ικανότητα ανάπτυξης πρωτοβουλιών
 • Δημιουργικότητα
 • Ομαδικότητα και συνεργασία
 • Δυνατότητα λήψης αποφάσεων και επίλυσης προβλημάτων / κρίσεων
 • Λογιστική αντίληψη της παραγωγικής λειτουργίας και της αποθήκης
 • Εστίαση και προσοχή στη λεπτομέρεια και την ποιότητα

Κύρια καθήκοντα:

 • Έλεγχος και καταχώριση–αρχειοθέτηση όλων των εγγράφων και τιμολογίων–παραστατικών που αφορούν τη λειτουργία του εργοστασίου
 • Συμμετοχή στς απογραφές και συστημικές διορθώσεις αποθεμάτων
 • Έλεγχος αξίας αποθεμάτων Α΄ύλης και ετοίμων
 • Έλεγχος και διορθώσεις αναλώσεων παραγωγής και ισοζυγίου μάζας.
 • Έκδοση αναφορών κόστους εργοστασίου.
 • Κατάρτιση report P&L σε μηναία βάση για το εργοστάσιο
 • Ενεργή συμμετοχή στην ετήσια κατάρτιση του Budget του εργοστασίου
 • Έκδοση και παρουσίαση KPI’s
 • Επικοινωνία κα εξασφάλιση νομιμότητας του εργοστασίου με βάση εξωτερικούς δημόσιους οργανισμούς οπως ΕΕΑΑ πολεοδομίες κ.λπ.
 • Συνεργασία με το τμήμα HR για συλλογή κατάλληλων εγγράφων πρόσληψης και μισθοδοσίας
 • Μελέτες–προτάσεις μείωσης κόστους
 • Εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας επένδυσης όταν απαιτείται
 • Aνάπτυξη μοντέλων για λήξη αποφάσεων

Υποβολή δικαιολογητικών

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν ηλεκτρονικά το βιογραφικό τους σημείωμα, στο efboukou@yahoo.gr αναγράφοντας υποχρεωτικά τον κωδικό θέσης ή/και τη θέση στον τίτλο του e-mail.

Η διαδικασία επιλογής θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τον σχεδιασμό και τις ανάγκες της εταιρίας.

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Copyright ©2016-2023 skywalker.gr