Λέξεις-κλειδιά

*Ψάχνει στους τίτλους των αγγελιών εργασίας και στους πρώτους 150 χαρακτήρες.

Περιοχή

Ανώνυμη εταιρία
Εταιρία:
Ανώνυμη εταιρία
Ημερομηνία Δημοσίευσης:
18-09-23
Τύπος απασχόλησης:
Πλήρης Απασχόληση
Κωδικός θέσης εργασίας:
ME0723
Κατηγορία εργασίας:
Μηχανικοί
Περιοχή εργασίας:
Δήμος Ασπροπύργου
Περιορισμός ευθύνης skywalker.gr

Mechanical Engineer

Ηγέτιδα εταιρία στον χώρο μεταλλικών κατασκευών ανύψωσης με εγκαταστάσεις στον Ασπρόπυργο Αττικής, στο πλαίσιο της διεθνούς της ανάπτυξης, αναζητά άμεσα στέλεχος στο τμήμα Engineering που θα καλύψει τη θέση:

Mechanical Engineer

Κωδικός θέσης: ME0723

Σκοπός του ρόλου

Η θέση αναφέρεται στον επικεφαλής του Engineering Department και θα είναι υπεύθυνος για την εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής και την έκδοση των σχεδίων εγκατάστασης του κάθε ανελκυστήρα με βάση τις συμφωνημένες για κάθε έργο προδιαγραφές.

Προσόντα υποψηφίων

Απαραίτητα:

 • Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού
 • Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών ως Μηχανικός Μελέτης και Σχεδιασμού ή σε συναφή ρόλο
 • Άριστη γνώση σχεδιασμού 2D
 • Άριστη γνώση αγγλικών
 • Χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, Microsoft Office
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Προσωπικά χαρακτηριστικά / Δεξιότητες:

 • Εστίαση στη λεπτομέρεια και την ποιότητα
 • Άριστες ικανότητες επικοινωνίας και συνεργασίας

Κύρια καθήκοντα:

 • Ελέγχει τις συμφωνημένες προδιαγραφές και λοιπές επιλογές του έργου ως προς τη συμβατότητα στην εφαρμογή τους
 • Μελετάει και εκδίδει τα τελικά τεχνικά χαρακτηριστικά του ανελκυστήρα βάσει της ακριβούς αποτύπωσής του
 • Σχεδιάζει την εφαρμογή του συνόλου των μηχανολογικών εξαρτημάτων στο φρεάτιο και εκδίδει τα τελικά σχέδια εγκατάστασης του ανελκυστήρα (κατόψεις–τομές) με όλες τις απαιτούμενες για το συνεργείο οδηγίες
 • Ελέγχει το κόστος των υλικών του ανελκυστήρα που έχει προϋπολογιστεί από το εμπορικό τμήμα
 • Συμπληρώνει τις τεχνικές προδιαγραφές στα έντυπα παραγγελιών των εξαρτημάτων της μελέτης
 • Ελέγχει την πληρότητα της παραγγελίας πριν την αποστολή της στο έργο
 • Καταχωρεί όλα τα απαιτούμενα αρχεία στον ηλεκτρονικό φάκελο του ανελκυστήρα για τη διατήρηση του ιστορικού

Η εταιρία προσφέρει:

 • ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων και προϋπηρεσίας
 • δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης
 • συνεχή εκπαίδευση
 • περιβάλλον συνεργασίας και υποστήριξης

Υποβολή δικαιολογητικών

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν ηλεκτρονικά το βιογραφικό τους σημείωμα, στο efboukou@yahoo.gr αναγράφοντας υποχρεωτικά τον κωδικό θέσης ή/και τη θέση στον τίτλο του e-mail.

Η διαδικασία επιλογής θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τον σχεδιασμό και τις ανάγκες της εταιρίας.

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Copyright ©2016-2023 skywalker.gr