Λέξεις-κλειδιά

*Ψάχνει στους τίτλους των αγγελιών και στους πρώτους 150 χαρακτήρες.

Κατηγορία

Περιοχή

Απασχόληση

Μεγάλη βιομηχανική εταιρία
Εταιρία:
Μεγάλη βιομηχανική εταιρία
Ημερομηνία Δημοσίευσης:
15-03-19
Τύπος απασχόλησης:
Πλήρης
Κωδικός θέσης εργασίας:
Κατηγορία εργασίας:
Διοικητικά
Περιοχή εργασίας:
Νομός Αττικής

Operations Manager

Μεγάλη βιομηχανική εταιρία που δραστηριοποιείται στον χώρο της βιομηχανίας
πετρελαίων και αερίων, παραγωγής ενέργειας και γενικών κατασκευαστικών έργων
αναζητά άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:

Operations Manager

Καθήκοντα:

 • Διαχείριση των έργων, των συντηρήσεων, των επισκευών και του τεχνολογικού εξοπλισμού, παροχή τεχνικής υποστήριξης και ανάπτυξη των στρατηγικών βελτίωσης της απόδοσης
 • Συντονισμός και εποπτεία της τεχνικής ομάδας, ανάθεση καθηκόντων και αξιολόγηση της απόδοσης
 • Επίβλεψη της λειτουργίας του εργοστασίου και κάθε είδους βιομηχανικών εγκαταστάσεων του οργανισμού, των αποθηκών και της διαθεσιμότητας εξοπλισμών, αναλωσίμων και ανταλλακτικών
 • Τεχνική υποστήριξη και εποπτεία στον σχεδιασμό, στην ανάπτυξη και στην ολοκλήρωση συστημάτων
 • Σύνταξη οικονομικών προϋπολογισμών, καθορισμός του χρονικού προγραμματισμού και των αντίστοιχων συμβάσεων
 • Σύνταξη τεχνικών μελετών και τεχνικών προδιαγραφών
 • Διασφάλιση των τυπικών διαδικασιών λειτουργίας και των διαδικασιών υλοποίησης έργων
 • Συμμόρφωση με τα πρότυπα ISO για τη διασφάλιση της ποιότητας των εταιρικών λειτουργιών
 • Συντονισμός των συνεργείων για την ολοκλήρωση των εργασιών εντός του προϋπολογισμού, του χρονοδιαγράμματος και των τεχνικών και ποιοτικών προδιαγραφών
 • Ευθύνη σχετικά με τη διαθεσιμότητα των απαραίτητων πόρων και εξοπλισμού
 • Παρακολούθηση και τήρηση αρχείων για εργασίες, υλικά και εξοπλισμό
 • Συνεργασία με τις τεχνικές ομάδες προμηθευτών από το εξωτερικό
 • Προετοιμασία και παρουσίαση των εκθέσεων σχετικά με την πορεία των έργων προς τη διοίκηση
 • Αξιολόγηση των επιδόσεων των μελών της ομάδας και προσδιορισμός των σημείων προς βελτίωση

Προσόντα:

 • Πτυχίο μηχανολόγου μηχανικού ΑΕΙ ή ισότιμο από διεθνή εκπαιδευτικό ίδρυμα
 • Eπιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
 • 3-5 χρόνια εμπειρίας διαχείρισης στον μη καταστρεπτικό έλεγχο (NDT) και επιθεωρήσεων ή σε σχετικό τομέα
 • Πείρα πωλήσεων και / ή μάρκετιγκ αποτελεί πλεονέκτημα
 • Ισχυρές επικοινωνιακές και διοικητικές δεξιότητες για την προώθηση του καλού περιβάλλοντος της ομάδας
 • Ακεραιότητα και επαγγελματική συνέπεια
 • Πελατοκεντρικός προσανατολισμός και αποτελεσματικότητα στη διαχείριση κρίσεων
 • Άριστες γνώσεις στη διαχείριση έργων
 • Αρίστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Ευελιξία σε επαγγελματικά ταξίδια

Για όλα τα βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

[Για να στείλετε το βιογραφικό σας, κάντε κλικ εδώ.]

Mobile app:
...
Copyright ©2016-2019 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework