Λέξεις-κλειδιά

*Ψάχνει στους τίτλους των αγγελιών και στους πρώτους 150 χαρακτήρες.

Κατηγορία

Περιοχή

Απασχόληση

Εταιρία:
PEOPLE AT WORK
Ημερομηνία Δημοσίευσης:
24-08-18
Τύπος απασχόλησης:
Πλήρης
Κωδικός θέσης εργασίας:
PS-18
Κατηγορία εργασίας:
Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (HR)
Περιοχή εργασίας:
Δήμος Θεσσαλονίκης
Περιορισμός ευθύνης skywalker.gr

Payroll Specialist - Δυτική Θεσσαλονίκη

Η peopleatwork hellas είναι ο αποτελεσματικός συνεργάτης των εταιριών σε θέματα στελέχωσης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού τους, το γραφείο-boutique που μπορεί να εστιάζει και να καλύπτει με συνέπεια και επαγγελματισμό τις ανάγκες των εταιριών και των υποψηφίων.

Η εταιρία μας αναζητά κατάλληλο/η υποψήφιο/α, για λογαριασμό πελάτη της παραγωγικής κι εμπορικής εταιρίας, με στόχο την κάλυψη της παρακάτω θέσης με έδρα τη Δυτική Θεσσαλονίκη:

Payroll Specialist

(Κωδικός θέσης: PS-18)

Το έργο: Η αποτελεσματική λειτουργία της μισθοδοσίας εργαζομένων με την παρακολούθηση της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας

Προσόντα:

  • Σπουδές διοίκησης επιχειρήσεων ή λογιστικών
  • Πολύ καλή γνώση και εξοικείωση σε θέματα μισθοδοσίας (επεξεργασία στοιχείων, οριστικοποίηση μισθοδοσίας, θέματα εργατικής νομοθεσίας και ασφαλιστικών ταμείων, ΑΠΔ, εργοδοτικές υποχρεώσεις, Εργάνη, στατιστικά στοιχεία, λογιστικές εγγραφές)
  • Πολύ καλή χρήση Η/Υ (MS Office - Excel, ERP, μισθοδοσίας και λογιστικής κατά προτίμηση το Entersoft
  • Καλή γνώση αγγλικών
  • Ικανότητα πολύ καλής επεξεργασίας αριθμητικών δεδομένων και reporting
  • Άτομο ευγενικό, συνεργάσιμο, εργατικό, εχέμυθο, με ακέραιο χαρακτήρα και καλή επικοινωνία
  • Άτομο ικανό για ανάληψη ευθυνών
  • Επιθυμητά κάτοχος άδειας οδήγησης και Ι.Χ. αυτοκινήτου
  • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες

Οι υποψήφιοι/ες που πληρούν τις προϋποθέσεις, καλούνται να αποστείλουν άμεσα το βιογραφικό τους σημείωμα
(με φωτογραφία) αναγράφοντας τον κωδικό της θέσης στο careers@peopleatwork-hellas.gr

Ενημερώνουμε τους υποψήφιους πως κατά τη διαδικασία υποβολής βιογραφικών σημειωμάτων
και αξιολόγησης των υποψηφίων ζητείται η συναίνεσή τους για την επεξεργασία των προσωπικών
τους δεδομένων και την πιθανή προώθησή τους στην ενδιαφερόμενη εταιρία.

Όλες οι υποψηφιότητες λαμβάνουν απάντηση και
αντιμετωπίζονται με εχεμύθεια και επαγγελματισμό.

Mobile app:
...
Copyright ©2016-2019 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework