Λέξεις-κλειδιά

*Ψάχνει στους τίτλους των αγγελιών εργασίας και στους πρώτους 150 χαρακτήρες.

Περιοχή

Εταιρία:
PEOPLE AT WORK
Ημερομηνία Δημοσίευσης:
29-12-21
Τύπος απασχόλησης:
Πλήρης
Κωδικός θέσης εργασίας:
PS-1221
Κατηγορία εργασίας:
Οικονομικά
Περιοχή εργασίας:
Δήμος Θεσσαλονίκης
Περιορισμός ευθύνης skywalker.gr

Payroll Specialist - Θεσσαλονίκη

Η peopleatwork-hellas είναι ο αποτελεσματικός συνεργάτης των εταιριών σε θέματα στελέχωσης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού τους, το γραφείο-boutique που μπορεί να εστιάζει και να καλύπτει με συνέπεια και επαγγελματισμό τις ανάγκες των εταιριών και των υποψηφίων.

Η εταιρία μας αναζητά κατάλληλο/η υποψήφιο/α, για λογαριασμό πελάτη της εμπορικής εταιρίας με καταστήματα λιανικής, με στόχο την κάλυψη της παρακάτω θέσης με έδρα τη Θεσσαλονίκη:

Payroll Specialist

(κωδ PS-1221)

Το έργο: Η αποτελεσματική λειτουργία της μισθοδοσίας εργαζομένων με την παρακολούθηση της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.

Προσόντα:

  • Σπουδές διοίκησης επιχειρήσεων ή λογιστικών
  • Πολύ καλή γνώση και εξοικείωση με θέματα μισθοδοσίας (επεξεργασία στοιχείων, οριστικοποίηση μισθοδοσίας, θέματα εργατικής νομοθεσίας και ασφαλιστικών ταμείων, ΑΠΔ, εργοδοτικές υποχρεώσεις, ΕΡΓΑΝΗ, στατιστικά στοιχεία, λογιστικές εγγραφές)
  • Πολύ καλή χρήση Η/Υ (MS OFFICE-Excel, ERP μισθοδοσίας)
  • Καλή γνώση αγγλικών
  • Ικανότητα πολύ καλής επεξεργασίας αριθμητικών δεδομένων και reporting
  • Άτομο ευγενικό, συνεργάσιμο, εργατικό, εχέμυθο, με ακέραιο χαρακτήρα και καλή επικοινωνία
  • Άτομο ικανό για ανάληψη ευθυνών και ανταπόκριση σε πιεστικές συνθήκες
  • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες

Οι υποψήφιοι/ες που πληρούν τις προϋποθέσεις καλούνται να αποστείλουν άμεσα το βιογραφικό τους σημείωμα (με φωτογραφία) αναγράφοντας τον κωδικό της θέσης στο careers@peopleatwork-hellas.gr.

Ενημερώνουμε τους υποψήφιους πως, κατά τη διαδικασία υποβολής βιογραφικών σημειωμάτων και αξιολόγησης των υποψηφίων, ζητείται η συναίνεσή τους για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων και την πιθανή προώθησή τους στην ενδιαφερόμενη εταιρία.

Όλες οι υποψηφιότητες λαμβάνουν απάντηση και αντιμετωπίζονται με εχεμύθεια και επαγγελματισμό.

Copyright ©2016-2022 skywalker.gr