Λέξεις-κλειδιά

*Ψάχνει στους τίτλους των αγγελιών και στους πρώτους 150 χαρακτήρες.

Κατηγορία

Περιοχή

Απασχόληση

Εταιρία παραγωγής ενέργειας
Εταιρία:
Εταιρία παραγωγής ενέργειας
Ημερομηνία Δημοσίευσης:
13-12-18
Τύπος απασχόλησης:
Πλήρης
Κωδικός θέσης εργασίας:
PL.MGR.01
Κατηγορία εργασίας:
Διοικητικά
Μηχανικοί
Περιοχή εργασίας:
Δήμος Βόλου

Plant Manager – Β’ ΒΙ.ΠΕ. Βόλου

Plant Manager – Β’ ΒΙ.ΠΕ. Βόλου

(Κωδικός θέσης: PL.MGR.01)

Εταιρία παραγωγής ενέργειας, μέλος πολυεθνικού ομίλου, ζητά ηλεκτρολόγο ή μηχανολόγο μηχανικό ΑΕΙ, για τη θέση του Plant Manager στο νεόδμητο, πλήρως αυτοματοποιημένο εργοστάσιό της στην περιοχή του Βόλου.

Καθήκοντα θέσης:

 • Διαχείριση της ομάδας χειριστών του σταθμού για την ορθή εκτέλεση όλων των δραστηριοτήτων λειτουργίας και αποκατάστασης βλαβών
 • Διαχείριση των παραγγελιών και παραλαβών α’ υλών
 • Τήρηση και εποπτεία του προγράμματος προληπτικής συντήρησης του ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού
 • Διαχείριση ανταλλακτικών και αναλωσίμων
 • Εφαρμογή του προγράμματος ασφάλειας και υγιεινής της εργασίας
 • Σύνταξη αναφορών και ενημέρωση της κεντρικής διοίκησης της εταιρίας
 • Διαχείριση επιθεωρήσεων από εξωτερικούς φορείς

Ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ τμήματος ηλεκτρολόγων ή μηχανολόγων μηχανικών και άδεια άσκησης επαγγέλματος TEE
 • Εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε αντίστοιχη θέση σε βιομηχανική παραγωγή
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (προφορική και γραπτή επικοινωνία)
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ, AUTOCAD και ηλεκτρολογικού σχεδίου
 • Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες
 • Επιθυμητή η εμπειρία και κατοχή διπλώματος στη χρήση ανυψωτικών μηχανημάτων φόρτωσης τύπου μπουλντόζας ή κλαρκ

Απαραίτητες ικανότητες:

 • Δυνατότητα επίλυσης τεχνικών προβλημάτων
 • Ικανότητα στη διοίκηση ανθρώπων
 • Ικανότητα προγραμματισμού και οργάνωσης
 • Συνεργατικό και ομαδικό πνεύμα
 • Έμφαση στη λεπτομέρεια, τυπικότητα, υπευθυνότητα και όρεξη για δουλειά
 • Συνέπεια και αξιοπιστία
 • Άμεση διαθεσιμότητα

Η εταιρία προσφέρει:

 • Ελκυστικό πακέτο αποδοχών
 • Διαρκή εκπαίδευση
 • Σύγχρονο, ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας
 • Ευκαιρία σταδιοδρομίας σε έναν δυναμικό αναπτυσσόμενο πολυεθνικό όμιλο

Παρακαλούμε αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [Για να στείλετε το βιογραφικό σας, κάντε κλικ εδώ.] αναφέροντας τον κωδικό της θέσης. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων, θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Θα τηρηθεί εχεμύθεια.

Η τήρηση και επεξεργασία των βιογραφικών σημειωμάτων θα γίνει σύμφωνα με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις επιταγές του Κανονισμού Ε.Ε. 2016/679 για την προστασία φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Τα βιογραφικά σημειώματα θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την κάλυψη των παραπάνω θέσεων εργασίας. Σε περίπτωση που συναινείτε σε χρήση του βιογραφικού σημειώματός σας για την κάλυψη μελλοντικών θέσεων εργασίας του ομίλου, παρακαλούμε όπως δηλώσετε αυτό εγγράφως κατά την αποστολή του βιογραφικού σημειώματός σας.

Mobile app:
...
Copyright ©2016-2019 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework