Λέξεις-κλειδιά

*Ψάχνει στους τίτλους των αγγελιών εργασίας και στους πρώτους 150 χαρακτήρες.

Περιοχή

Ανώνυμη εταιρία
Εταιρία:
Ανώνυμη εταιρία
Ημερομηνία Δημοσίευσης:
18-09-23
Τύπος απασχόλησης:
Πλήρης Απασχόληση
Κωδικός θέσης εργασίας:
PPS0723
Κατηγορία εργασίας:
Παραγωγή
Περιοχή εργασίας:
Δήμος Ασπροπύργου
Περιορισμός ευθύνης skywalker.gr

Production & Planning Supervisor

Ηγέτιδα εταιρία στον χώρο μεταλλικών κατασκευών ανύψωσης με εγκαταστάσεις στον Ασπρόπυργο Αττικής, στο πλαίσιο της διεθνούς της ανάπτυξης, αναζητά άμεσα στέλεχος που θα καλύψει τη θέση:

Production & Planning Supervisor

Code Number: PPS0723

Σκοπός του ρόλου

Η θέση αναφέρεται στον PiC Manager και επιβλέπει την παραγωγικές λειτουργίες διασφαλίζοντας ότι η διαδικασία εκτελείται ομαλά και αποτελεσματικά προκειμένου να βελτιστοποιηθεί το συνολικό κόστος και να διασφαλιστεί η εταιρική ανάπτυξη.

Προσόντα υποψηφίων

Απαραίτητα:

 • Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού ή σχετικό αντίστοιχο αντικείμενο
 • Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε κατασκευαστικό κλάδο
 • Γνώση κανονισμών υγιεινής και ασφάλειας
 • Άριστη ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας
 • Ικανότητα στη διαχείριση επίλυσης διαφορών
 • Εξοικείωση με συστήματα ERP
 • Άριστη γνώση MS office και ειδικά του Excel
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Συνεκτιμώμενα

 • Πτυχίο E-MBA
 • Γνώση μηχανημάτων μορφοποίησης και κοπής
 • Γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών

Προσωπικά χαρακτηριστικά / Δεξιότητες:

 • Πελατοκεντρικότητα
 • Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα
 • Υπευθυνότητα
 • Αποτελεσματικότητα
 • Ικανότητα ανάπτυξης πρωτοβουλιών
 • Εξαιρετικές διαπροσωπικές και επικοινωνιακές ικανότητες
 • Άριστες διοικητικές δεξιότητες
 • Ικανότητα διαχείρισης χρόνου
 • Δυνατότητα διαχείρισης πολλαπλών εργασιών / project ταυτόχρονα
 • Αναλυτική σκέψη
 • Εστίαση στη λεπτομέρεια και την ποιότητα

Κύρια καθήκοντα:

 • Εξοικείωση με BOM’s και προγραμματισμού των διαδικασιών χρονοδιαγράμματος παραγωγής
 • Διασφαλίζει ότι όλα τα υλικά και τα προϊόντα που απαιτούνται για την παραγωγή πηγαίνουν στο σωστό μέρος στο σωστό χρόνο
 • Παρακολουθεί και καταγράφει τη ροή προμήθειας υλικού και εντοπίζει τυχόν ελλείψεις ή σημεία συμφόρησης στη χρήση
 • Αντιμετωπίζει οποιαδήποτε θέματα αφορούν την ποιότητα και την παραγωγή
 • Δημιουργεί και παρουσιάζει εκθέσεις με βάση τα ευρήματα και την απόδοση της παραγωγής
 • Διαχειρίζεται τις προθεσμίες με βάση τις προσδοκίες του έργου
 • Είναι υπεύθυνος για την αύξηση της παραγωγικότητας με καινοτόμες μεθόδους και την παρακίνηση του προσωπικού για καλύτερη απόδοση
 • Προσανατολισμένος στον στόχο και μεθοδικός
 • Να ενημερώνεται για τις νέες καινοτομίες στον τομέα της παραγωγής
 • Διασφαλίζει ότι τηρούνται οι κανονισμοί και ο νόμος για την υγιεινή και την ασφάλεια
 • Διατηρεί στενή συνεργασία με τον Υπεύθυνο Υγιεινής και Ασφάλειας
 • Προσλαμβάνει και εκπαιδεύει προσωπικό
 • Διαφυλάσσει το πρόγραμμα παραγωγής.
 • Αξιολογεί την αποδοτικότητα της παραγωγής.
 • Διατηρεί και παρουσιάζει KPIs στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον PiC Manager
 • Συμμετέχει στην προετοιμασία του εταιρικού προϋπολογισμού
 • Διασφαλίζει ότι τα μηχανήματα και ο βοηθητικός εξοπλισμός παραγωγής συντηρούνται σωστά και τα αρχεία συντήρησης τηρούνται και ενημερώνονται
 • Διατηρεί και ενημερώνει φάκελο με αρχεία που περιλαμβάνουν όλα τα απαραίτητα νομικά έγγραφα και σχέδιο λειτουργίας των χώρων
 • Αξιολογεί την απόδοση του προσωπικού του

Η εταιρία προσφέρει:

 • ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων και προϋπηρεσίας
 • δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης
 • συνεχή εκπαίδευση
 • περιβάλλον συνεργασίας και υποστήριξης

Υποβολή δικαιολογητικών

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν ηλεκτρονικά το βιογραφικό τους σημείωμα, στο efboukou@yahoo.gr αναγράφοντας υποχρεωτικά τον κωδικό θέσης ή/και τη θέση στον τίτλο του e-mail.

Η διαδικασία επιλογής θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τον σχεδιασμό και τις ανάγκες της εταιρίας.

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Copyright ©2016-2023 skywalker.gr