Λέξεις-κλειδιά

*Ψάχνει στους τίτλους των αγγελιών εργασίας και στους πρώτους 150 χαρακτήρες.

Περιοχή

Εταιρία:
ΓΑΙΑ ΑΕ
Ημερομηνία Δημοσίευσης:
11-06-21
Τύπος απασχόλησης:
Ελεύθερος επαγγελματίας
Κωδικός θέσης εργασίας:
Κατηγορία εργασίας:
Μηχανικοί
Περιοχή εργασίας:
Δήμος Σιθωνίας

Project Manager (Πολιτικός, Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος Μηχανικός) - Χαλκιδική

Project Manager (Πολιτικός, Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος Μηχανικός)

Περιγραφή θέσης εργασίας:

Η εταιρεία ΓΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ιδρύθηκε το 2008. Οι τομείς της επιχειρηματικής της δραστηριότητας εστιάζονται στον τομέα των χωματουργικών εργασιών, και σε μια πληθώρα έργων όπως οικοδομικά, έργα οδοποιίας, υδραυλικά, ηλεκτρομηχανολογικά, βιομηχανικά και ενεργειακά έργα. H ΓΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. επιβεβαιώνει εμπράκτως την πολιτική της που αρθρώνεται γύρω από 3 άξονες: την ικανοποίηση των πελατών της, την άνθιση της επιχειρηματικότητας και την εξωστρέφεια.

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της αναζητεί έναν Project Manager σε τεχνικό έργο στη Χαλκιδική.

Αρμοδιότητες ρόλου:

 • Συντονισμός και συστηματική επίβλεψη της ομάδας έργου (εργαζομένων καιυπεργολάβων) με στόχοτην ολοκλήρωση του εντός του προκαθορισμένου χρόνου και κόστους.
 • Συντονισμός με τα υπόλοιπα τμήματα της εταιρείας για την υλοποίηση των έργων με βάση τις ανακύπτουσες ανάγκες
 • Καθημερινή ενημέρωση για την πρόοδο των εργασιών στην διοίκηση της εταιρείας
 • Προετοιμασία αναφορών για την διοίκηση και τους πελάτες
 • Έλεγχος, αφομοίωση και μεταφορά όλων των σχεδίων & μελετών σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη στην κατασκευή των έργων
 • Επόπτευση της συμμόρφωσης με τους εφαρμοστέους κώδικες, πρακτικές, κανόνες QA/QC, πρότυπα απόδοσης και προδιαγραφές
 • Οργάνωση προμηθειών και παραγγελίες υλικών
 • Επιμετρήσεις/Πιστοποιήσεις Εργολάβων
 • Διαχείριση Συμβάσεων και διαπραγματεύσεων
 • Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης (backoffice) συνεργείων κατασκευής

Βασικές απαιτήσεις ρόλου:

 • Δίπλωμα Πολιτικού, Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σε συναφές αντικείμενο θα εκτιμηθεί
 • Τουλάχιστον 5-έτη προηγούμενη εμπειρία σε projectmanagementσύνθετων τεχνικών έργων
 • Άριστη γνώση Η/Υ και του Microsoft Office και λογισμικών projectmanagement
 • Εξαιρετική γνώση της αγγλικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά)

Επιπλέον χαρακτηριστικά:

 • Υπευθυνότητα και επίλυση προβλημάτων
 • Οργανωτικές δεξιότητες και ευελιξία
 • Αξιοπιστία και προσοχή στη λεπτομέρεια
 • Ικανότητα εργασίας ως μέλος της ομάδας
 • Δυνατότητα ταξιδιών

Η εταιρία προσφέρει ανταγωνιστικές αποδοχές, έξοδα κινήσεως όπως χρειαστεί, ευκαιρίες εκπαίδευσης και επαγγελματικής ανάπτυξης και ένα φιλικό εργασιακό περιβάλλον.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

[Για να στείλετε το βιογραφικό σας, κάντε κλικ εδώ.]

Copyright ©2016-2021 skywalker.gr