Λέξεις-κλειδιά

*Ψάχνει στους τίτλους των αγγελιών εργασίας και στους πρώτους 150 χαρακτήρες.

Περιοχή

Εταιρία:
DRUCKFARBEN HELLAS SA
Ημερομηνία Δημοσίευσης:
26-05-23
Τύπος απασχόλησης:
Πλήρης Απασχόληση
Κωδικός θέσης εργασίας:
Κατηγορία εργασίας:
Επιστήμες
Περιοχή εργασίας:
Δήμος Χαλκιδέων

R&D & Regulation Assistant - Χαλκίδα

Ο Όμιλος εταιριών Druckfarben Hellas S.A. επιθυμεί την άμεση κάλυψη της παρακάτω θέσης:

R&D & Regulation Assistant

για τις εγκαταστάσεις του ομίλου στην Χαλκίδα

Κύριες Αρμοδιότητες:

 • Οργάνωση αρχειακών ομάδων προδιαγραφών Α υλών
 • Επικοινωνία με προμηθευτές & τμήμα προμήθειων για συλλογή πληροφοριών και τεχνικών στοιχείων και δεδομένων και στα αγγλικά
 • Επικοινωνία και κατανόηση αποτελεσμάτων εργαστηριακών αναλύσεων και επεξεργασία τέτοιων δεδομένων
 • Σύνταξη δελτίων δεδομένων ασφάλειας προϊόντων και καταχώρηση PCN στο αρχείο της ECHA για UFI.
 • Σύνταξη και επικοινωνία μέσω email ενδοεταιρικά και μη
 • Εμβάθυνση ανάλυσης προδιαγραφών μετά από εκπαίδευση σε μεθοδολογία σύνταξης συγκεκριμένων ομάδων δηλώσεων και ειδικών προδιαγραφών
 • Οργάνωση αρχείων R&D
 • Συμμέτοχη στις εργαστηριακές εύρυνες και μεθόδους του εργαστήριου
 • Σύνταξη reports ερευνάς
 • Συμμέτοχη σε αναλυτικές τεχνικές υπαρχόντων και μελλοντικών μεθόδων
 • Συνεχής επιμόρφωση σε κατανόηση εφαρμογών, προδιαγραφών και νέων τάσεων στον τομέα της εύκαμπτης συσκευασίας και food packaging.
 • Σύνταξη όπως και συμμέτοχη σε παρουσιάσεις

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ Τμήματος Χημείας ή ΤΕΙ σχετικής ειδικότητας
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 1-2 έτη σε αντίστοιχη θέση σε Έρευνα και Ανάπτυξη (σχετική προϋπηρεσία σε packaging/ converting ή food sector regulation θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν)
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ και Προγραμμάτων (γνώση SAP θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν) και Αγγλικών

Απαραίτητες ικανότητες & δεξιότητες:

 • Οργανωτικές ικανότητες και συνέπεια
 • Άριστη διαχείριση του χρόνου ως προς τήρηση χρονοδιαγράμματος και προθεσμιών
 • Πνεύμα ομαδικότητας και ικανότητα συνεργασίας

Προσφέρονται:

 • Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών
 • Πρόσθετη ιατροφαρμακευτική ασφάλιση
 • Σημαντικές προοπτικές επαγγελματικής ανάπτυξης και εξέλιξης στους κόλπους μίας εδραιωμένης και δυναμικής επιχείρησης

[Για να στείλετε το βιογραφικό σας, κάντε κλικ εδώ.]

Copyright ©2016-2023 skywalker.gr