Λέξεις-κλειδιά

*Ψάχνει στους τίτλους των αγγελιών εργασίας και στους πρώτους 150 χαρακτήρες.

Περιοχή

Εταιρία:
ICAP PEOPLE SOLUTIONS
Ημερομηνία Δημοσίευσης:
25-05-23
Τύπος απασχόλησης:
Πλήρης Απασχόληση
Κωδικός θέσης εργασίας:
6496/RO/ESS/GR
Κατηγορία εργασίας:
Οικονομικά
Περιοχή εργασίας:
Νομός Θεσσαλονίκης

Risk Officer (Θεσσαλία)

Η ICAP Executive Search & Selectionείναι μέρος της ICAP People & Employment Solutions, του μεγαλύτερου Παρόχου Υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Με περισσότερα από 50 χρόνια εμπειρίας, ειδικευόμαστε στην αξιολόγηση και επιλογή ανώτατων και ανώτερων στελεχών σε όλους τους κλάδους της οικονομίας.

Για λογαριασμό Περιφερειακής Τράπεζας στη Θεσσαλία, αναζητούμε στέλεχος για την κάλυψη της θέσης:

Risk Officer-Θεσσαλία

(Ref. 6496/RO/ESS/GR)

Αντικείμενο Θέσης:

Η εξειδίκευση, ποσοτικοποίηση, παρακολούθηση και υλοποίηση της πολιτικής σε θέματα διαχείρισης κινδύνων, προβλέψεων και κεφαλαιακής επάρκειας, μέσα στα πλαίσια της Επιχειρησιακής Στρατηγικής που έχει χαράξει το Δ.Σ. και το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο. Ο/Η υποψήφιος/α θα στελεχώσει τη Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων και θα αναφέρεται στον επικεφαλής του τμήματος.

Κύριες Αρμοδιότητες:

 • Αναλύει, αποτιμά και αξιολογεί τους χρηματοοικονομικούς και λειτουργικούς κινδύνους στους οποίους εκτίθεται η Τράπεζα
 • Διενεργεί αναλύσεις ως προς τη δομή και διαμόρφωση του δανειακού χαρτοφυλακίου
 • Συμμετέχει στη διενέργεια ασκήσεων προσομοίωσης σεναρίων ακραίων καταστάσεων (stress tests) για τον κίνδυνο ρευστότητας, πιστωτικό, επιτοκιακό, κεφαλαίων, κλπ.
 • Συμμετέχει στον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον πιστωτικό και λειτουργικό κίνδυνο και διενεργεί μετρήσεις και ελέγχους για τεχνικές μείωσης κινδύνων
 • Συμμετέχει στον υπολογισμό της πιστοληπτικής ικανότητας των πιστούχων της Τράπεζας
 • Ενημερώνεται διαρκώς για θέματα διαχείρισης κινδύνων και παρακολουθεί τους κανονισμούς που εκδίδει η EBA και η Τράπεζα της Ελλάδος
 • Παρακολουθεί τα όρια ανάληψης κινδύνων που έχει ορίσει η Τράπεζα στις πολιτικές της
 • Συμμετέχει στη συγγραφή και υποβολή εκθέσεων και αναφορών (εσωτερικών και εποπτικών) σε θέματα τραπεζικών κινδύνων

Προφίλ υποψηφίου:

 • Πτυχίο ΑΕΙ με Οικονομική, Χρηματοοικονομική ή Στατιστική κατεύθυνση
 • Μεταπτυχιακός τίτλος με κατεύθυνση στη Διαχείριση Κινδύνων, τα Χρηματοοικονομικά, Οικονομικά, τη Στατιστική ή Πληροφορική θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία σε αντίστοιχο ρόλο σε τράπεζα ή σε ελεγκτική εταιρεία
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας και του χειρισμού Η/Υ (ειδικά για το Excel, η γνώση VBA θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν)
 • Ικανότητα στην ανάλυση και επίλυση προβλημάτων
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες, πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Ανταγωνιστικό μισθό και πρόσθετες παροχές (πρόγραμμα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, εταιρικό κινητό), ενώ σε περίπτωση μετεγκατάστασης θα καλυφθούν και τα έξοδα ενοικίου.
 • Προοπτικές εξέλιξης σε έναν δυναμικά αναπτυσσόμενο οργανισμό.

Σε όλες τις επαφές θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια

[Για να στείλετε το βιογραφικό σας, κάντε κλικ εδώ.]

Copyright ©2016-2023 skywalker.gr