Λέξεις-κλειδιά

*Ψάχνει στους τίτλους των αγγελιών εργασίας και στους πρώτους 150 χαρακτήρες.

Περιοχή

Εταιρία:
INTERCOOL
Ημερομηνία Δημοσίευσης:
02-06-23
Τύπος απασχόλησης:
Πλήρης Απασχόληση
Κωδικός θέσης εργασίας:
Κατηγορία εργασίας:
Πωλήσεις
Περιοχή εργασίας:
Νομός Αττικής

Sales Manager - Athens

Sales Manager

Location: Athens

Full-time employment

Department: Sales

Overview

Το στέλεχος θα είναι υπεύθυνο για τη χάραξη και ορθή εφαρμογή της εμπορικής πολιτικής της εταιρίας, για τη μεγιστοποίηση των πωλήσεων μέσα και από την επέκταση σε νέα κανάλια πώλησης, τη διεύρυνση του πελατολογίου, την επίτευξη των στόχων και την αποτελεσματικότητα των υφισταμένων του.

Responsibilities:

 • Εκπόνηση των εμπορικών αναπτυξιακών στρατηγικών και των στόχων των πωλήσεων
 • Τακτική επικοινωνία με τον γενικό διευθυντή και με τα άλλα διοικητικά στελέχη της εταιρίας
 • Σχεδιασμός των πωλήσεων για τις υπάρχουσες και τις νέες αγορές
 • Λήψη αποφάσεων σχετικά με συνεταίρους, π.χ. με προμηθευτές
 • Πραγματοποίηση συναλλαγών και σύνταξη προσφορών και εμπορικών συμβολαίων
 • Διαπραγμάτευση ως προς τις συναλλαγές της εταιρίας
 • Προσέλκυση πελατείας και αξιολόγηση προμηθευτών και υπεργολάβων για την επίτευξη της μέγιστης δυνατής αποδοτικότητας
 • Συντονισμός των ερευνών για την αγορά και τις τιμές των προϊόντων
 • Προσδιορισμός και έλεγχος της προώθησης των προϊόντων
 • Συναντήσεις με τους πελάτες και τους προμηθευτές

Οι διευθυντές πωλήσεων ακολουθούν τακτικά και συστηματικά την απόδοση των ομάδων πωλήσεών τους. Επίσης συναλλάσσονται απευθείας με τους πελάτες, αφού είναι υπεύθυνοι για σημαντικούς λογαριασμούς και διαπραγματεύονται μερικές τιμές πώλησης.

Requirements:

 • Πτυχίο ΑΕΙ σε αντικείμενο συναφές με τη Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • Μεταπτυχιακός τίτλος θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία στην οργάνωση και διαχείριση τμήματος πωλήσεων
 • Τουλάχιστον 5 έτη εμπειρίας σε αντίστοιχη θέση
 • Εμπειρία σε πωλήσεις στην ελληνική αγορά και σε αντίστοιχους κλάδους
 • Πολύ καλή γνώση εκπόνησης και εφαρμογής μεθόδων στοχοθεσίας πωλήσεων και θέσπισης KPI's
 • Άριστη γνώση Αγγλικών
 • Ιδιαίτερη εξοικείωση με την τεχνολογία
 • Άριστη γνώση MS Office, CRM προγραμμάτων
 • Ικανότητα ταυτόχρονης διαχείρισης και επίλυσης αριθμού προβλημάτων
 • Δυνατότητα εργασίας υπό πίεση
 • Λεπτολόγος, με αναλυτικές ικανότητες και πάθος για προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη
 • Έντονος προσανατολισμός στην επίτευξη στόχων
 • Δυνατότητα ταξιδιών

Benefits:

 • Competitive compensation package
 • Annual bonus scheme
 • Company car, mobile, laptop
 • Great opportunity for career development
 • Salary range: ~3,000 euros (gross)
 • Commission on sales
 • Bonus scheme based on target achievement

[Για να στείλετε το βιογραφικό σας, κάντε κλικ εδώ.]

Copyright ©2016-2023 skywalker.gr