...
...

Λέξεις-κλειδιά

*Ψάχνει στους τίτλους των αγγελιών εργασίας και στους πρώτους 150 χαρακτήρες.

Κατηγορία

Περιοχή

Απασχόληση

Εταιρία:
AMD TELECOM SA
Ημερομηνία Δημοσίευσης:
24-07-20
Τύπος απασχόλησης:
Πλήρης
Κωδικός θέσης εργασίας:
Κατηγορία εργασίας:
Οικονομικά
Περιοχή εργασίας:
Δήμος Θεσσαλονίκης

Senior Accountant - Θεσσαλονίκη

Senior Accountant

Καθήκοντα:

 • Διαχείριση και επίβλεψη όλων των λειτουργιών του Λογιστηρίου και των υποκαταστημάτων και εταιριών του εξωτερικού
 • Κατάρτιση ενδιάμεσων και ετήσιων οικονομικών καταστάσεων
 • Υποβολή δηλώσεων (ΦΠΑ, ΦΜΥ, εισοδήματος και κεφαλαίου, παρακρατούμενων φόρων, ΑΠΔ κλπ)
 • Μηνιαίες και ετήσιες συμφωνίες εμπορικής διαχείρισης και λογιστικών βιβλίων
 • Ανάθεση αρμοδιοτήτων, παρακολούθηση και έλεγχος των υφισταμένων του τμήματος Λογιστηρίου. Αξιολόγηση επίδοσης σε σχέση με τα καθήκοντα και τις εργασίες που τους έχουν ανατεθεί
 • Έλεγχος σωστής εφαρμογής φορολογικής, εργατικής, ασφαλιστικής, εταιρικής νομοθεσίας και συνεχής ενημέρωση για τις τρέχουσες αλλαγές
 • Σύνταξη, παρακολούθηση και διαχείριση του CashFlow της εταιρείας καθώς και των λοιπών εταιριών του εξωτερικού
 • Σύνταξη και υπογραφή ισολογισμού,
 • Επίβλεψη και παρακολούθηση των οικονομικών αποτελεσμάτων της Εταιρίας, την πορεία υλοποίησης αυτών και προτάσεις εναλλακτικών σεναρίων
 • Επίβλεψη οικονομικών αποτελεσμάτων των λοιπών εταιριών του εξωτερικού
 • Υπεύθυνος σύνταξης μηνιαίου και ετήσιου reporting προς Διοίκηση για την εταιρία και τις λοιπές εταιρίες του εξωτερικού
 • Έλεγχος προγραμμάτων χρηματοδότησης και επιδοτήσεων (επιδοτούμενα προγράμματα, ΕΣΠΑ, αναπτυξιακός κλπ)
 • Συνεργασία με ελεγκτές σε θέματα Λογιστηρίου και φορολογίας

Προσόντα:

 • Πτυχίο Ανώτατης Οικονομικής Σχολής, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου θα εκτιμηθεί
 • Άδεια Λογιστή Α’ τάξης
 • Τουλάχιστον 5 έτη εμπειρία ως senior accountant σε Μηχανογραφημένη Λογιστική Βιβλίων Γ΄ κατηγορίας Κ.Β.Σ. ιδανικά σε εταιρία παροχής υπηρεσιών με διεθνή δραστηριότητα
 • Άριστη γνώση των νέων Ελληνικών Λογιστικών προτύπων και του ΚΦΑΣ
 • Επιθυμητή γνώση ΔΛΠ
 • Άριστη γνώση Λογιστικού σχεδίου
 • Άριστη γνώση Εργατικής, Ασφαλιστικής
 • Άριστη γνώση του κώδικα Φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ
 • Άριστη γνώση αγγλικών σε προφορικό και γραπτό επίπεδο
 • Γνώση ενδοκοινοτικών συναλλαγών και εξαγωγών
 • Οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες και εμπειρία στην διοίκηση ομάδος
 • Άριστη γνώση εκπόνησης μισθοδοσίας
 • Άριστη γνώση Budgeting & Reporting
 • Άτομο δραστήριο, εύστροφο, με ικανότητα καλής επεξεργασίας και ανάλυσης αριθμητικών δεδομένων
 • Άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών, MS office
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία σύνταξης Οικονομικών καταστάσεων και χρηματοοικονομικών αναφορών
 • Άριστη γνώση μηχανογραφημένων προγραμμάτων Λογιστικής (Ιδανικά πρόγραμμα Soft One)
 • Συστάσεις απαραίτητες.

Προσφέρονται:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Δυνατότητες εκπαίδευσης και επαγγελματικής ανάπτυξης
 • Ευκαιρίες και προοπτικές σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο περιβάλλον
 • Σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον εργασίας

[Για να στείλετε το βιογραφικό σας, κάντε κλικ εδώ.]

Mobile app:
...
Copyright ©2016-2020 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework