...
...

Λέξεις-κλειδιά

*Ψάχνει στους τίτλους των αγγελιών και στους πρώτους 150 χαρακτήρες.

Κατηγορία

Περιοχή

Απασχόληση

Εταιρία:
RANDSTAD
Ημερομηνία Δημοσίευσης:
10-08-18
Τύπος απασχόλησης:
Πλήρης
Κωδικός θέσης εργασίας:
Κατηγορία εργασίας:
Πληροφορική
Περιοχή εργασίας:
Βόρειος Τομέας Αθηνών

Senior Java Engineer

U-n-i-q-u-e opportunity:Senior Java Engineer in a company what has activities within the big data sector! Our client (your next employer?...) is a multinational company that actually provides services to telecom clients using big data!

The company has fantastic premises in Athens’ northern suburbs and takes care of its people providing a flexible and inspiring environment with modern technologies. The position is fulltime and permanent; no remote work is supported. Now let's focus on the details. Big data. Wow!

Benefits:

The company offers for this Senior Java Engineer position:

 • attractive compensation & benefits package depending on your profile (skills and experience)
 • exposure to the big data sector
 • a very warm, fresh and modern working environment
 • room for further career development
 • modern technologies
 • on-the- job training

Responsibilities:

There will be a lot of things for you to do during the day as a Senior Java Engineer. You will join the Software Development team (no surprise until now) and be responsible (here's the good part) for:

 • designing, coding, testing, analyzing (let's take a breath now),
 • evaluating, debugging and documenting application programs inJava/JEEtechnologies.
 • Moreover you will be designing and implementing relevant processes, workflows and data models.Interesting so far?

In terms of the creation of system design and functional specifications, you will be

 • supporting your company and also identifying and applyingmodern techniquesfor software development
 • maintaining and enhancing existing code and databases, as well as working with other teams.

You will be a valuable member of the team, won't you?

More specifically, the technology stack you will be working with:Enterprise JavaBeans 3.0,JBoss Wildfly,PostgreSQL,Jenkins,Apache,Subversion,Atlassian JIRA/Confluence.

All of the above will imply gathering data analytics for clients within the telecoms sector. Are you ready to take over?

Requirements:

In order for you to become a member of this interesting team you need to have the following skills:

/a. In terms of education and experience:

 • a bachelor's degree in IT or relevant sector
 • min. 2 yearsof experience minimum in back-end development inJava/JEEwithin challenging projects are required as well as experience inRDBMS
 • experience inJEE/Jboss wildflyand/orNoSQLwill be also considered as assets.

/b.In terms of personality: actually our client needs an IT professional with:

 • strong will for exposure to new technologies and team spirit
 • ability to work under pressure and tight deadlines is also required
 • analytical thinking and focus on problem solving.

In case that you have strong communication skills then you can be a perfect match to the Java Engineer role.

Information:

In case that you need more info/details, feel free to contact Randstad Technology Team for further details at 210-6770523 Monday-Friday, 09:00-17:00 or send an email  with your CV and a few words about you at itprof@randstad.gr

Also we would need your updated CV.

Please note that for transparency and equity reasons, only those applications made online via our site will be assessed. After the screening of all the CVs received, we will only contact the candidates who meet the requirements of the job to arrange an interview.

​All applications are considered strictly confidential.

Follow us on Linkedin, Facebook, Instagram.

www.randstad.gr

For articles and career tips visit our blog.

Click here to apply now

Mobile app:
...
Copyright ©2016-2019 skywalker.gr | Developed with RORM 2 Framework