Λέξεις-κλειδιά

*Ψάχνει στους τίτλους των αγγελιών εργασίας και στους πρώτους 150 χαρακτήρες.

Περιοχή

Εταιρία:
INTERNATIONAL RESCUE COMMITTEE HELLAS
Ημερομηνία Δημοσίευσης:
24-06-20
Τύπος απασχόλησης:
Πλήρης
Κωδικός θέσης εργασίας:
Κατηγορία εργασίας:
Μάρκετινγκ - Δημόσιες Σχέσεις
Περιοχή εργασίας:
Ελλάδα

Social Media Moderator / Lingala language skills - Greece

Job title: Social Media Moderator / Lingala language skills
Location: Greece
Duration: 2 months, with possibility of extension
Type of contract: fixed term, part time employment, 15 hours per week

Background/IRC Summary:

The International Rescue Committee began relief operations in Greece in July 2015 to respond to a massive influx of refugees and migrants. Today, the IRC’s programming in Greece is focused on three key areas of programming: information, protection and safe transportation; water, sanitation and hygiene; and shelter.

Refugee Info Summary:

Refugee.Info is an innovative, first-of-its-kind project that harnesses social media to communicate with refugees and asylum-seekers, listen to their questions and provide information. Refugee.Info (RI) is the European instance of Signpost, a joint initiative launched in Greece by the International Rescue Committee and Mercy Corps in 2015 at the height of the European refugee crisis. In 2018 we expanded the project to help asylum-seekers, refugees and migrants in Italy.

We’re now looking for four new Social Media Moderators, based in Greece, to join our team and help answer users’ questions in Arabic, Farsi, French, and Urdu.

Job Overview/Summary:

What does a Moderator do?

 • Social Media Moderators are the beating heart of Refugee.Info. They communicate with refugees on social media every day — listening to their questions and giving them individualized answers.
 • Each day Refugee.Info Social Media Moderator responds to hundreds of comments and messages to help people make informed choices about their lives and connect them with services that can help.
 • They also collaborate with the Refugee.Info Team to counter rumors, develop thorough, well-researched answers, and analyze information gaps amongst refugee populations to feed into future content creation.
 • What do we look for in a Social Media Moderator?
 • One of the most important qualities in a Moderator is the desire to help refugees and migrants by providing them with accurate information. Many of our Moderators have prior experience working with refugees in a voluntary or professional capacity and are refugees themselves. All of them are wholly committed to help.
 • Moderators come from the same culture as the section of our audience they are working with and speak their dialect.

Duties:

 • Directly communicate with our refugee populations on social media by answering comments, messages and engaging in conversation.
 • Collaborate with Refugee.Info Team on messaging and answering complex questions.
 • Follow protocol to escalate any communication from vulnerable cases to Protection Specialists.
 • At the end of every shift feedback on noteworthy and write an analysis of the day’s communications (including responses to posts, trends in conversation and information gaps).
 • Share opinions, feedback, cultural awareness, contextual knowledge, and learning with the wider team on an ongoing basis.

Requirements:

 • Holding a work permit in Greece
 • High emotional intelligence (our users are in difficult periods of their lives and moderators need to sympathize with them).
 • A native speaker of Lingala.
 • Fluent in English (Writing: C1, Reading: C1, Listening: B2, Speaking: B2)
 • Fast learner.
 • Integrity.
 • Humility.
 • Good judgement.
 • Ability to work autonomously.
 • Respect for people of all walks of life.
 • A team player.
 • Fantastic attention to detail
 • An understanding of the subtlety of language and an ability to apply communication guidelines in written responses.
 • Strong computer proficiency and well acquainted with basic software tools - can navigate autonomously in Windows, Android, Skype, Microsoft Suite and Google docs.
 • Good typing speed.
 • Knowledge of social media platforms and how refugees use them.
 • An understanding of the power and importance of information.

Trial period

Every Refugee.Info Moderator must undertake a trial period of one month to see if they are a good fit for the project and the project is a good fit for them.

During their trial period, Moderators are trained by other members of the team, so that they can eventually perform their work autonomously.

At the end of the month’s trial period each Moderator undergoes a review, where their performance is assessed and the decision is made about whether to offer them a permanent role on the project.

Hours:

Working hours are around 12 hours per week. Social Media Moderators hours are semi-flexible and will be decided in discussion with the Project Manager.

We prefer all Moderators to work their hours in late afternoon or evening, wherever possible, as this is when the majority of our users are online.

The IRC and IRC workers must adhere to the values and principles outlined in IRC Way - Standards for Professional Conduct. These are Integrity, Service, and Accountability. In accordance with these values, the IRC operates and enforces policies on Beneficiary Protection from Exploitation and Abuse, Child Safeguarding, Anti Workplace Harassment, Fiscal Integrity, and Anti-Retaliation.

IRC et les employés de IRC doivent adhérer aux valeurs et principes contenus dans le IRC WAY (normes de conduite professionnelle). Ce sont l’Intégrité, le Service, et la Responsabilité. En conformité avec ces valeurs, IRC opère et fait respecter les politiques sur la protection des bénéficiaires contre l’exploitation et les abus, la protection de l’enfant, le harcèlement sur les lieux de travail, l’intégrité financière, et les représailles.

[To send your CV please click here]

Copyright ©2016-2021 skywalker.gr